BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ MENENGİÇ (PİSTACİA TEREBİNTHUS) BİTKİSİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

MENENGİÇ (PİSTACİA TEREBİNTHUS) BİTKİSİNİN
SOĞAN (ALLİUM CEPA) KÖK HÜCRELERİNDE MİTOZ
BÖLÜNMEYE ETKİSİ

Öğrenci: AYBÜKE CAN Öğrenci: ZEYNEP YILDIRIM
Danışman: HAVVA KESKİN

Menengiç (Pistacia Terebinthus), farklı yörelerde bıttım, çitlenbik,
çedene, çitemik, çıtlık gibi isimlerle de anılan; sakız ağacıgiller
(Anacardiaceae) familyasına ait bir ağaç türüdür. Türkiye’de
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kırsal kesimlerinde
yetişir. Tespit edilmiş çok sayıda biyolojik aktiviteye sahiptir. Sitotoksik,
antimikrobiyal ve antiparaziter etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bitkiler
uzun zamandır sağlık sektöründe kullanılan, geleneksel tıp adına da
kullanılan canlılar olmuştur. Menengicin de antioksidan ve
antimikrobiyal etkileri daha önce yapılan çalışmalar tarafından ortaya
konmuştur. Bu çalışmanın amacı bu bitkinin sitotoksik etkisini ortaya
çıkarabilmektir. Bunun için Allium testi tercih edilmiştir. Kontrol ve
deney grubu olarak soğanlar köklendirilmiş ve kök hücrelerindeki mitoz
bölünme oranları tespit edilmiştir. Kontrol grubunda soğanlar normal
içme suyu içerisinde, deney grubunda ise hazırlanan menengiç özütü
ile yüzde elli oranında karıştırılan içme suyu içerisinde üç gün boyunca
köklendirilmiştir. Üç günün sonunda kök uçlarından preparatlar
hazırlanarak mikroskopun 40’lık objektifnde bölünme evreleri tespit
edilmiştir. Bölünen hücreler ve toplam hücre sayısı belirlenerek mitotik
indeks hesaplanmıştır. Kontrol grubu mitotik indeks değeri %12,69 iken
deney grubu mitotik indeks değeri %6,47 bulunmuştur. Deney grubu
soğanlarının kök hücrelerinde mitoz bölünme oranında azalma
görülmüştür. Bu da menengiç bitkisinin kanser tedavisinde kullanımını
olası hale getirebilmektedir.