BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ KİMYASAL ATIKLARIN ÇEVRE VE BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

KİMYASAL ATIKLARIN ÇEVRE VE BİTKİLER ÜZERİNE
ETKİSİ

Öğrenci: ÖYKÜ BALLAN Öğrenci: ASYANUR NAMLI
Danışman: MAHBUP ELA YALÇIN

Ülkemiz önemli tarım alanlarına ve verimli topraklara sahiptir. Ancak
zaman zaman kanserli patates gibi ürünlerde hastalıkların ortaya
çıktığı, bu alanlardaki toprağa ekimlerin yasaklandığı haberleri
basından duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra toprak verimliliği azalmakta
yeterli verim alınamamaktadır. Bitkilerin olumsuz etkilenmesi ile birçok
canlı da yaşamı da olumsuz etkilenecektir. Laboratuvarımızda bulunan
kimyasal maddelerin bitkilerin kök gövde gelişimi üzerine nasıl etki
gösterdiğinin araştırılması ile bu maddelerin bitki gelişimini nasıl
etkilediğini inceleyerek, çevre korumaya yönelik bilgi ve bilinçlendirme
yapılması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarını okullarla paylaşmak ve
kimyasal atıkların özenli bir şekilde toplanarak doğaya zarar vermesini
önlemek, hedeflerimiz arasındadır. Kurşun asetat, Sodyum sülfit, İndol
asetik asit, Kobalt klorür, Çinko nitrat, gibi laboratuvarımızda bulunan
kimyasal malzemelerin bitkilerde kök gövde gelişimi üzerinde nasıl etki
göstereceği araştırılmıştır. Kontrollü deney yöntemi kullanılarak
çalışma gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar iki kez tekrarlanmıştır.
Kurşun asetat, Sodyum sülfit, İndol asetik asit, Kobalt klorür, Çinko
nitrat bileşiklerinden 0,5’er gram, İndol asetik Asit için ise 0.1g 100ml
su içinde çözdürülerek çözeltiler hazırlanmıştır. Mutfaklarımızda
kullandığımız soğan (Allium cepa) hazırlanan çözeltiler üzerine, çözelti
ile temas edecek şekilde yerleştirilip etrafı parafinle kapatılmıştır.
Deneysel çalışmalar üç ayda tamamlanmıştır. Deney sonuçlarında
kimyasal çözeltiler içinde bulunan soğanlarda kök ve yeşil gövde
gelişimi görülmemiştir. Kontrol grubunda su içinde bulunan soğanlar
ise üç aylık süre içinde canlılığını korumuş kök ve gövde normal
gelişimini göstermiştir. Laboratuvarlarımızda kullandığımız kimyasal
maddeler deneysel çalışmalar sonrasında çevreyi korumak amaçlı
uygun olarak imha edilmesi, tarihi geçmiş kimyasal malzemelerin
toprağa suya rastgele dökülmemesi, yetkililerden yardım alınması
konusunda okulumuzda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır.