BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ KESİMEVLERİNDEKİ ATIK HAYVAN KANLARI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

KESİMEVLERİNDEKİ ATIK HAYVAN KANLARININ ARPA
VE BUĞDAY GELİŞİMİNE ETKİSİ İ

Öğrenci: DÜZGÜN MERT ÇELİK Öğrenci: MUHAMMET YİĞİTHAN BALCI
Danışman: ALEV KARASU

Hızla gelişmekte olan hayvancılık işletmelerindeki modernleşme bir
takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Gerekli önlemler alınmadığı
takdirde hayvancılık işletmelerinde atık hayvan kanları potansiyel bir
kirletici olarak yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kirletebilir, beraberinde
toprağı da kirletebilir. Aynı zamanda tarımsal alanda, verimi attırmak
için kullanılan kimyasal gübrelerde suları ve toprağı kirletmektedir.
Dolayısıyla kesim evlerindeki atık hayvan kanlarının doğaya denetimsiz
olarak bırakılıp ekolojik dengeyi tehdit eden bir unsur olmaktan
çıkarılıp, atık hayvan kanlarının denetimli olarak farklı amaçlar ile
kullanımının yolları aranmalıdır. Bu amaçla projemizde kesim evlerinde
ki atık hayvan kanlarının arpa ve buğday gelişimleri üzerine etkisi
araştırılmıştır. Yaptığımız bu çalışma ile büyükbaş hayvan kanının arpa
ve buğday bitkilerinin çimlenme ve gelişimleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Proje çalışmamız hem gözlem hem de nicel sonuçlara
dayalı olarak değerlendirilmiştir. Gözlemlerimiz sonucunda, arpa ve
buğdayların hem çimlenmesi hem de gelişimleri açısından 200 ml % 20
oranında atık kan bulunduran grupların hem kontrol grubuna göre hem
de diğer değişken gruplara göre daha iyi gelişim gösterdiği
gözlenmiştir. Elde ettiğimiz nicel değerlerin de gözlemlerimizle aynı
doğrultuda olduğu görülmüştür. Toprağa karıştırılan hayvan kanı belirli
oranlarda verilmesi sonucunda arpa ve buğday çimlenmesi ve
gelişiminde olumlu bir etki bırakmıştır. Fakat atık hayvan kanı
konsantrasyon oranının artmasıyla arpa ve buğday bitkilerinin
gelişimlerinde olumsuz bir etki oluşturmuştur. Kesimevlerinde oluşan,
atık hayvan kanının tarımsal alanda gübre olarak kullanılabilmesi için
belirli oranlarda, kontrollü bir şekilde toprağa karıştırılmalıdır. Bu
amaçla hayvancılık işletmelerinde oluşan hayvansal atıkların hem
olumsuz çevre koşulları yaratmaması hem de tarımsal alanda
kullanılabilmesi için kontrollü bir şekilde doğaya bırakılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 − 13 =