BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ HANGİ BUĞDAY DAHA DAYANIKLI?

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

HANGİ BUĞDAY DAHA DAYANIKLI?

Öğrenci: KÜBRA BALSEVER Öğrenci: AFET İREM ÖZTÜRK
Danışman: CEREN SAĞIR RENDE

Buğday, insan beslenmesinde önemli yeri olan bir tahıldır. Ülkemizde
bol miktarda buğday yetiştirilmektedir. Büyüyen insan popülasyonu,
gelecekte daha fazla buğday ihtiyacı oluşturacak, bu ihtiyaç da daha
fazla buğday üretimini gerekli kılacaktır. Aynı zamanda nüfusun
artması, teknolojinin gelişmesi çok fazla suyun kullanılıp kirlenmesine
neden olmaktadır. Özellikle fabrika ve evlerin atık suları toprağa
karışmakta bu nedenle toprak da kirlenmektedir. İlerleyen senelerde bu
kirlilikten dolayı tarım alanlarının tarım yapmaya elverişsiz hale gelmesi
olasıdır. Bu yüzden bu çalışmada, bazı buğday türlerinin ev tipi atık
sularla sulanıp hangisinin daha dayanıklı olduğu araştırılmıştır. Bunun
için, 4 farklı buğday çeşidinden (Triticum durum var. reichenbachii
(karakılçık) , Triticum monococcum (siyez buğdayı), Triticum aestivum
(ekmeklik buğday 1), Triticum aestivum (ekmeklik buğday 2 )100’er
tane alınıp %2’lik çamaşır suyu çözeltisinde 1 gün bekletildikten sonra
toprağa ekildi. Ekilen buğdaylar aynı çözelti ile 10 gün boyunca
sulandı.10 günün sonunda, tohumlardan karakılçık varyetesinin %61
çimlenme oranıyla 4 buğday türünün en dayanıklısı olduğu gözlendi.
Siyez buğdayının çimlenme oranı %3 idi. Ekmeklik buğday türlerinin ise
hiç çimlenmediği gözlendi. 3 tekrarlı çalışmamızın bulgularına göre,
atık sularla kirlenmiş topraklarda buğday yetiştirmek isteyen çiftçiler
karakılçık kültür buğdayını seçerse iyi verim elde edebilirler.