BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ GÜÇLÜKONAK VE FOSİLLERİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

GÜÇLÜKONAK VE FOSİLLERİ

Öğrenci: HAZNI KILIÇ
Danışman: NİHAYET TÜRKÜCÜ

Kayaçlar geçmişten birçok bilgiyi taşır. Taşlar hakkında genel anlamda
bilgi sahibi olacak olan çocuklar yüzyıllar önce yaşadığı yerde hangi
canlıların yaşamış olduğunu, belki de yaşadığı yerin bir zamanlar
okyanus altında olduğunu elindeki fosile bakarak anlaması öğrencide
hayranlıkla birlikte geçmişten günümüze canlıların ve yerin değişimine
merak uyandıracaktır. Yaşadığımız yerin tarihini kayaçlara bakarak
anlayabilir miyiz? Bizden önce hangi canlıların yaşamış olduğunu, ne
kadar zaman önce var olduklarını fosillerden öğrenebilir miyiz? Bu
sorunların cevabını üniversite ile işbirliği içerisinde alabilmek amacıyla
bu proje hazırlanmıştır.Öğrencilerin yaşadığı yerin geçmişini kendi ilgi
ve merağı ile bunu uzmanlarla iş birliği içinde olarak öğrenmesi fen
okuryazarı birey olmasındaki gelişimine destek olacaktır. Ayrıca
öğrencilerin üniversitenin hangi bölüm ve uzmanlarına ulaşabilmesi
gerektiğini üniversitedeki bazı çalışmalara şahit olabilmesi, toplanan
materyallerle ülkemizin fosiller bakımından zenginliğine tanık
olabilmesi bilişsel gelişimlerine de yardımcı olacaktır. Temel amaç
doğrultusunda hedefenenler; (i)kayaçları oluşumlarına göre ayırt
edebilmek (ii)fosili ayırt edebilmek (iii)fosilin nasıl alanlarda
bulabileceğini öğrenmek (v)fosil izi ile fosili ayırt etmek (vi)fosili en
temel anlamda sınıfandırılmasını yapabilmek(vii)fosilin daha doğru
tespit, değerlendirme, izlenme ve korunması için üniversitelerdeki
uzmanlarla fen bilimleri öğretmenleri aracılığıyla iş birliğinde
bulunabilmesidir.