BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ FARKLI YÜZEYLERDEKİ BAKTERİ SAYISI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ÜZERLİK BİTKİSİNİN (PEGANUMHARMALA L.)
YAKILMASIYLA OLUŞAN DUMANIN FARKLI
YÜZEYLERDEKİ BAKTERİ SAYISINA ETKİSİ

Öğrenci: MASUME FATİME ERKUT
Danışman: FATMA NUR ARAS

PeganumharmalaL. ( Zygophyllaceae) ülkemizin doğal bitkilerinden
biridir. Halk arasında, üzerlik, ilezik, nazar otu, üzellik, üzerik, üzerrik,
üzeriyh, yabani sedef otu, yüzellik (Konya köyleri), yüzerlik (Eğridir
köyleri) gibi isimler almaktadır. Çok yıllık bir bitki olup, çorak yerler, step
(bazen tuzlu) alanlarda deniz seviyesinden 1500 m ye kadar olan
yerlerde yetişmektedir. Bitkinin esas olarak tohumları kullanılmaktadır.
Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı
glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır(Kırıcı vd. 2018).Projemizde
amacımız, üzerlik tohumlarının yanması sonucu çıkan dumanın demir,
cam,mermer, tahta,plastik olmak üzere 5 farklı yüzeylere olan
antibakteriyel etkisi araştırılmaktadır.Bu amaç doğrultusunda kontrollü
deney yöntemi kullanılmıştır. Proje araştırmamızda kontrol grubunda
bulunan 5 farklı yüzeyden hiçbir etki maddesi altında bırakmadan
bakteri kiti yardımıyla örnek alınırken;deney grubunda yer alan farklı
yüzeyler üzerlik makinası yardımıyla yakılan aynı miktardaki üzerlik
tohumları dumanına 15’er dakika maruz bırakılarak bakteri kiti ile örnek
alınmıştır.Yapılan projemizde elde edilen bulgulara göre,üzerlik
tohumunun yakılmasıyla elde edilen duman 5 yüzeye de antibakteriyel
etki göstermiştir. Fakat en çok etki ettiği madde mermer olduğu
görülmüştür. Üzerlik tohumunun maliyeti düşük olduğundan
sterilizasyon maddelerinde kullanılarak maliyeti düşük mikroplardan
arındırılmış güvenli ortam oluşturulabilinir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 + 6 =