BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ EKOLOJİK DENGE

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

K. O. D. L. A IŞIĞIM YANSIN EKOLOJİK DENGEM
ŞAŞMASIN

Öğrenci: YAĞIZ YUSUF TUNÇ Öğrenci: ZÜLEYHA IŞIK
Danışman: TUĞBA YILDIZ

Ekolojik dengenin sağlanması açısından besin zinciri önemli bir
etkendir. Günümüzde yaşayan canlıların özellikle insansal faaliyetler
başta olmak üzere çevresel faktörlerden dolayı nesilleri tükenmekte ve
böylece besin zincirinin halkaları yok olmaktadır. Yok olan türler ise
ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ekolojik dengenin bozulması da bir çok
sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Ekolojik dengeyi bozmamak adına
besin zincirinin korunması çok önemli bir faktördür. Besin zincirindeki
bir organizmanın yok olması altındaki organizmaları da etkileyecektir.
Örneğin: yılanların yok olması farelerin çoğalmasına, farelerin
çoğalması ise farelerin tükettiği canlıların azalmasına bu durum ise
doğanın dengesinin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle besin
zincirindeki canlı çeşitliliğinin korunması zorunludur. Besin zincirindeki
bu ilişkiyi göstermek, insanların çevre duyarlılıklarını artırmak, çevreye
ve çevrede yaşayan canlılara sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatmak
amacıyla 3D basım, yazılım ve kodlama işlemleri ile teknolojik
gelişmeleri kullanarak yenilikçi bir materyal tasarladık. Tasarlanan
materyal ile ekolojik dengenin öneminin aktarımını kolaylaştırmak
amaçlanmaktadır. Bu konuda işitme engelli bireyler için herhangi bir
destekleyici eğitim materyali olmadığı için işitme engelli bireylere bu
konuda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Hazırladığımız materyalin
ekolojik denge konusuna etkisini gözlemlemek adına bireylere ‘sizce
ekolojik dengeyi bozmamak adına neler yapılabilir, proje başlığında
geçen K. O. D. L. A ifadesi için her harften bir öneri sunabilir misiniz?’
soruları yöneltilmiştir. Alınan cevaplar ve bu konuya olan ilgilerinin
artması hazırladığımız materyalin etkili olduğunu göstermektedir.
Araştırmamız ekolojik dengenin canlılar için öneminin materyal
kullanarak anlatmanın etkililiğini ölçmek için yapılmıştır. Tasarlanan
materyal ile öğrencilerin teknolojik araç ve gereçlerden öğrenmelerine
fayda sağlayacak bir biçimde yararlanmalarını sağlamıştır.