BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ DOĞAL HERBİSİT

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

CEVİZ YAPRAĞININ DOĞAL HERBİSİT OLARAK KULLANIMI

Öğrenci: TARIK KABUL
Danışman: GÖKŞEN TÜRKMEN

Fındık tarımı yapılan Karadeniz sahil kesiminde iklimin ılıman, yağışlı ve
nemli olması, fındık bahçelerinde hayvan gübresinin kullanılması
yabancı ot yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır. Yağış ve gübre
uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar fındık bahçelerinde
ocakların suyuna ve besin maddelerine ortak olarak verimin düşmesine
neden olurlar. Isırgan, eğrelti otu, böğürtlen gibi bitkiler o kadar hızlı
gelişmektedirler ki, ürünü olumsuz yönde etkilemektedirler. Ayrıca
fındık bahçesine girilmesini zorlaştırmakta, işçiliği artırmakta, bazı
kültürel işlemlerin yapılmasını ve fındık toplanırken işçilerin çalışmasını
zorlaştırmaktadırlar. Bu çalışmada ceviz yaprağından elde edilen bitki
özüt dozlarını kullanarak doğal herbisit elde edilmiştir. Fındık
bahçelerinde yabancı ot olarak büyüyen ısırgan otunun çimlenmesini
bu doğal herbisit engellemiştir. Isırgan otu tohumlarını, toprağa ekerek
yaptığımız çalışmada Kontrol grubunun % 95 oranında tohumların çıkış
gösterdiği, % 2, % 4, % 6 ceviz yaprağı bitki özüt dozlarının uygulandığı
gruplarda ise sırasıyla % 58, % 26, % 3 oranında tohumların çıkış
gösterdiği görülmüştür. Yaptığımız çalışmada ceviz bitkisinin
yapraklarından elde edilen bitki özütünün doğal herbisit olarak
kullanabileceğimiz görülmektedir. Böylece fındık bahçelerinde sorun
olan ısırgan otunun büyümesi engellenecektir. Üstelik doğal çevre
kirlenmeyecek, ekolojik sistemler tahrip olmayacak, kimyasal herbisit
konusunda dışa bağımlılık azalmış olacaktır.