BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ DİYABETE ÇÖZÜM

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

DİYABETE ÇÖZÜM: CADİ (TEUCRİUM POLİUM)

Öğrenci: ECE YAĞMUR KURT Öğrenci: ASUDE KAPLAN
Danışman: BURCU BABAOĞLAN ÖZDEMİR

İnsanoğlu küçüklüğünden bu yana doğada kendiliğinden yetişen
bitkilerin şifalı olduğunu düşünmektedir. Halfeti’ nin bir köyünde yetişen
cadi (Teucrium polium) bitkisi o yörede ikamet eden insanlar
tarafından şifalı olarak kabul edilmekte ve başta ağrı kesici olmak
üzere diyabet gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun
üzerine doğada yetişen cadi (Teucrium polium) bitkisinin kullanımı ve
insan sağlığı üzerine olumlu etkileri incelenmiş, söz konusu bitkinin
diyabet üzerine olumlu etkilerinin eczacılıkta ve ilaç gelişiminde
kullanılabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır, cadi (Teucrium polium)
bitkisinden poşet çay yaparak endüstriyel özellik kazandırılması
hedefenmiştir. Literatür taramasında benzer bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Projede literatür taraması, gözlem, deney, veri analizi,
laboratuvar uygulaması, sosyal anketle tarama, istatistiksel
değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Cadi (Teucrium polium)
bitkisinin içerisindeki etken maddeler analiz edilmiş ve hangi
rahatsızlıklara iyi geldiği test edilmiştir. Cadi (Teucrium polium)
bitkisinden çay demlenmiş tadım testleri yapılmıştır. Ayrıca bitkinin en
çok bulunduğu yöreye gidilmiş, yöre halkına anket uygulanmış ve
görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara cadi (Teucrium polium)
bitkisinin pinene oranının yüksek olduğu diyabet hastalığına iyi geldiği
tespit edilmiştir. Burumdan yola çıkılarak cadi bitkisinin endüstriyel
özellik kazanması için poşet çaylar hazırlanmıştır Ayrıca anketle
yapılan sosyal tarama ışığında farklı yaş aralıklarındaki bireylerde
çeşitli hastalıklara (mide rahatsızlıkları) özel olarak iyi geldiği tespit
edilmiştir ve yöre halkı tarafından sıkça kullanıldığı görülmüştür. Birçok
ilacın bitki temelli olduğu varsayıldığında cadi (Teucrium polium)
bitkisinin eczacılık alanında ilaç geliştirmek için iyi bir ham madde
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.