BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ ALOE VERA BİTKİSİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ALOE VERA BİTKİSİNDEKİ ENDOFİT
MİKROORGANİZMALARININ ANTİMİKROBİYAL
AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Öğrenci: MUSTAFA SELİM AYIK Öğrenci: ÖZGE ŞAHİN
Danışman: DİLEK PELTEKOĞLU

Antibiyotik direncinin büyük tehlike oluşturduğu günümüzde, yeni
antibiyotiklere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle
mevcut antibiyotiklere alternatif olabilecek, doğal kaynaklardan elde
edilen antimikrobiyal aktiviteye sahip yeni metabolitlerin keşfedilmesi
önemli bir konu haline gelmiştir. Bilindiği üzere bitkiler eski çağlardan
günümüze tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Bu nedenle bitkiler,
antimikrobiyal aktiviteye sahip yeni metabolitlerin araştırılmasında
kullanılan doğal kaynakların başında gelmektedir. Fakat son yıllarda
yapılan araştırmalar, sağlıklı bitkilerin iç dokularında yaşayan ve endoft
mikroorganizmalar olarak adlandırılan bakteri ve/ veya fungusların,
bitkinin sentezlediği bu metabolitleri veya yeni metabolitleri
sentezleyebildiklerini göstermektedir. Bu nedenle endoft
mikroorganizmalar, yeni antibiyotik arayışında alternatif bir kaynak
olarak değerlendirilmektedir. Aloe vera son yıllarda popülerliği artış
gösteren tıbbi bir bitkidir ve birçok dermokozmetik/ kozmetik üründe
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar bu bitkinin
antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu da göstermektedir. Yukarıdaki
bilgiler ışığında projemizde tıbbi öneme sahip Aloe vera bitkisinden
izole edilen endoft mikroorganizmaların antimikrobiyal aktiviteye sahip
olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Aloe vera bitkisinin
yapraklarından endoft mikroorganizmaların izolasyonu yapılmış ve
izole edilen bu mikroorganizmaların saf kültürleri elde edilmiştir. Elde
edilen saf kültürlerin laboratuvar ortamında fermentasyonları yapılmış
ve elde edilen fermentasyon sıvılarının antimikrobiyal aktiviteleri
incelenmiştir. Sonuç olarak izole edilen Aloe vera endoftlerinin
antimikrobiyal etkinliklerinin olduğu disk difüzyon yöntemi kullanılarak
gösterilmiştir. Projemizle elde ettiğimiz Aloe vera endoftlerinin uygun
biyoreaktör koşullarında çalıştırılmasıyla günümüz antibiyotik
ihtiyacına destek olabilecek alternatif metabolitlerin geliştirilmesine
katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin