BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ AKARSULARA KARIŞAN KİMYASAL

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

AKARSULARA KARIŞAN KİMYASAL BOYAR
MADDELERİN SALVİNİA NATANS İLE BİYOLOJİK
ARITIMI

Öğrenci: ADA GÜNGÖR Öğrenci: ALPER AVCI
Danışman: RAHİME ELMA

Toplumların endüstriyel alanda gelişmesi ile hayatımızın pek çok
alanında iyileşme ve kolaylık sağlanmıştır. Bunun yanında hava, su ve
toprak kirliliğindeki artış da sanayinin gelişmesi ile hız kazanmıştır ve
ekolojik dengenin bozulması, iklim değişikliği gibi daha ileri seviyedeki
çevre sorunlarını beraberinde getirmiştir. Ekosistemdeki her canlı çevre
kirliliğinden aynı ölçüde ve hızda etkilenmemektedir fakat bir canlının
olumsuz etkilenmesi içinde bulunduğu bütün ekosisteme etki eder.
Fabrikaların atık sularının arıtılmadan çevreye verilmesi doğal su
kaynaklarını ve buralarda yaşayan canlıları önemli ölçüde etkiler. Atık
arıtımında kullanılan çeşitli yöntemler olmasına rağmen çoğu zaman
maliyet sebebiyle uygulanmamaktadır. Doğal bir arıtım yöntemi olan
fitoremediasyon, kirleticilerin arıtılmasında canlı bitki kullanıldığı bir
yöntemdir. Bu çalışmada bir sucul bitki Salvinia natans kullanılarak
kimyasal bir boyar madde olan metilen mavisinin giderimi
amaçlanmıştır. Büyüme ortamına deney grubu için %0,09 oranında
metilen mavisi ilave edildi, kontrol grubu ise sadece büyüme ortamı
kullanıldı. Her iki gruba 6 adet özdeş S. natans bitkisi ilave edildi. Oda
sıcaklığında ve sürekli aydınlatmalı ortamda 21 gün boyunca büyütülen
bitkilerin ortamında aralıklarla örnek alındı. Boyar madde miktarı
spektrofotometre ile belirlendi. Farklı konsantrasyonlarda metilen
mavisi çözeltileri kullanılarak standart grafik oluşturuldu. Ayrıca boyar
maddenin giderim yüzdesi hesaplandı. Deneme boyunca büyüme
ortamındaki metilen mavisi miktarının azaldığı, son günde
konsantrasyonunun %0,009 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, 21 günlük
süreçte boyar maddenin %90 oranında giderildiğini göstermiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

8 + 15 =