Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına STEM Uygulamaları Kursu

Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına STEM Uygulamaları Kursu

Değerli Katılımcılar,

Ülkemizin ihtiyacı olan bilim insanının yetişmesi için, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle, gençlerin üretken yönlerinin ortaya çıkarılmasına ve bilimsel araştırma yapmaya yatkınlıklarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

29 Ocak- 03 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da Porto Bello Hotel’de yapılması planlanan ‘Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına STEM Uygulamaları Kursu’adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli kriterler dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılacaktır.TÜBİTAK-BİDEB 2229 programının desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ile deneysel çalışma masrafları etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

Genel Hedefler

Eğitimde STEM yaklaşımını öğrenmek,
Biyoloji temelinde STEM alanına yönelik meslekleri tanıma ve bu alanda etkinlikler yapabilmek,
Bilimsel Düşünme ve Araştırma” bilincini geliştirmek,
Genç bilim insanları yetiştirmek,
Fen okur-yazarı bir toplum olmaktır.

Özel Hedefler

Biyoloji Eğitimi ve fen bilgisi eğitimi bilim dalında öğrenim gören lisans öğrencilerine 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında; hızla gelişen STEM alanlarına yönelik bilgi ve uygulamalarla destek olmaktır.

Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
Girişimcilik ve inovasyon (yenilikçilik) konusunda kendini geliştirmek,
Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası) konusunda gelişmek,
Biyoteknoloji alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği yapabilmek,
Nanobiyoteknoloji alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği yapabilmek,
Genetik mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği yapabilmek,
Çevre mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği yapabilmek,
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği yapabilmek,

Etkinliğin Genel İçeriği

Eğitimde STEM yaklaşımı
Yaratıcı drama ile STEM uygulamaları
Biyoteknoloji alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği,
Nanobiyoteknoloji alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği,
Genetik mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği,
Çevre mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği,
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili örnek STEM etkinliği,

Etkinliğe kabul edilme ölçütleri Etkinliğe ‘Biyoloji’ ve ‘Biyoloji Eğitimi’ Anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler kabul edilecektir. Etkinliğe kabul edilmede akademik başarı ve farklı üniversitelerden olma dikkate alınacaktır.

Çalıştay kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen konulara ilgisi olan ‘Biyoloji Eğitimi’ ve ‘Fen Bilgisi Eğitimi’ Anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin web adresinden ‘Başvuru Formu’nu en geç 10 Ocak 2018 günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.