Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Projesi

Bacillus thuringiensis ile Juvenil Hormon Analoğu Pyriproxyfenin Galleria mellonella’ da Total Protein Miktarına Etkilerinin İncelenmesi

Deneyin Amacı: Bu çalışmada, entegre mücadelede kullanılan yöntemlerden olan Bacillus thuringiensis var. kurstaki ve juvenil hormon analoğu pyriproxyfenin farklı konsantrasyonlarının Galleria mellonella’da total protein miktarına etkisi karşılaştırılarak araştırılmıştır.

Kullanılan Yöntem ve işlemler: Çalışma kapsamında Galleria mellonella’ mn 3.evre larvaları kullanılmıştır. Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Delfin WG) ve pyriproxyfen (Admiral 10 EC), 10 ve 100 ppm konsantrasyonlarında besin ortamına konulmuştur. Uygulamadan 96 saat sonra besin ortamından alınan larvalar, Losvry veark.(1951) metodu kullanılarak total protein miktarına bakılmıştır.

Gözlemler / Veri / Bulgular: Çalışma sonucunda Bacillus thrungiensis var. kurstaki ve pyriproxyfenin 10 ve 100 ppm konsantrasyonlarında besin ile beslenen larvalarda, kontrol grubuna göre total protein miktarında azalma olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu insektisitler karşılaştırıldığında Bacillus thrungiensis var. kurstaki biyopreparatının G. mellonella larvalarında pyriproxyfene göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Yapılan çalışmada Bacillus thrungiensis var. kurstaki ve pyriproxyfenin 10 ve 100 ppm konsantrasyonlarının G. mellonella larvalarında total protein miktarını azalttığı tespit edilmiştir. Önceki çalışmalar ile kıyaslandığında Bacillus thuringiensis endotoksinlerinin larvalarda sindirimi durduğu tespit edilmiştir. Pyriproxyfen ile yapılan çalışmalarda ise juvenil hormon analoğu olan bu insektisitin besin alınımını engelleme özelliğinden dolayı total protein miktarında azaltma meydana getirdiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, bu iki insektisit türünün G. mellonella ile mücadelede, arılarda toksik etkilerinin olmamasından dolayı, kullanılabileceği ve biyolojik mücadele kapsamında diğer lepidopter türlerinde de etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan insektisitlerin, canlının yaşamsal faaliyetlerinde gerekli olan biyokimyasal bileşikleri azaltması gelişme, büyüme ve üremeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu da zararlı türlerin yok edilmesinde biyolojik kontrol programları kapsamında pyriproxyfenin ve özellikle B. thuringiensis biyopreparatlarının kullanılabilirliğinin daha da artabileceğini göstermektedir.

ADANA FEN LİSESİ

Danışman: Yeşim Biçici Bitil

Proje Öğrencileri
FATMA GİZEMNUR PEKMEZCİ
BENGÜ SEZER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four + 16 =