Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 8

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 8

Tekstil Atık Sulanndan İzole Edilen Bir Kok İzolatı (PAÜ-1) İle Reaktif Red 123’ün Biyotransformasyonu Üzerine Bir Çalışma

Deneyin Amacı: Tekstil fabrikalarındaki atık sulardan elde edilen boyaya dirençli bakterilerin Kok İzolatı’nın (PAÜ-1), Reaktif Red 123’ün giderimini veya biyotransformasyonu yapıp yapmadığını belirlemektir. Hem bölgesel hem de ülke çapında çevresel bir sorunun çözümüne yönelik bir bakış açısı getirmek için çalışmamızda kok izolatı PAÜ-1 kullanılarak, Reaktif Red 123’ün gideriminin veya biyotransformasyonunun belirlenmesi ve bu izolatın etkinlik derecesinin saptanması amaçlanmıştır.

Kullanılan Materyal ve Yöntem: Deneylerde kok bakterisi (PAÜ-1 izolatı) kullanılmıştır. 75 mİ NB içine 1000 ppm’lik stoktan 7.5 mİ boya konularak 100 ppm ve 75 mİ NB içine 1000 ppm’lik stoktan 11.2 mİ boya konularak 150 ppm Tik konsantrasyonlar hazırlandı. Boya giderimi ve hücre yoğunluğu ölçümleri yapılmıştır.

Yöntem ve Bulgular: Çalışmada ilk olarak boya konsantrasyonu belirlendi. Bu boya konsantrasyonunda bakterinin üreyebildiği ve boya transformasyonu yaptığı en iyi pH değeri, karbon kaynağı ve azot kaynağı belirlendi. Son olarak en iyi sonuçların olduğu ortamda optimizasyon yapıldı.

Sonuç: Yaptığımız deneyler sonucunda boya giderimi yapmasını beklediğimiz bakterilerin yeterli giderim yapmadığını belirledik. Ancak bakterinin biyotransformasyon yaparak ara metabolit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yapılan FT-IR analizi sonuçlarına bakıldığında bakterinin biyotransformasyon yaparak ara metabolit oluşturmuş, boyanın zararlı yönlerini azaltmış olduğunu gördük. Bu durum da çevre kirliliği için en az boya giderimi kadar önemlidir. Yaptığımız deneyler sonucunda boya giderimi yapmasını beklediğimiz bakteri, biyotransformasyon yaparak ara metabolit oluşturmuş boyanın zararlı yönlerini azaltmış ancak beklediğimiz oranda giderim yapmamıştır. Bu durum göstermiştir ki özellikle başka kültürlerle birleştirilerek oluşturulacak karışık kültürler boya giderimi yapabilir. Projemizi geliştirmek adına atık sudan izole ettiğimiz diğer basil tipi bakterilerle de çalışmaya karar verdik. Şuan devam etmekte olan çalışmalarımızda elde ettiğimiz ilkölçüm sonuçları çok daha umut verici olmuştur. İlk ölçümlerde %70 ile %8B arası boya giderlmleri tespit ettik. Çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yüzden konsorsiyum yapılarak bizim çalıştığımız kok bakterisiyle bu bu basil türü birleştirilirse ve herhangi bir inhibisyon söz konusu olmazsa boya giderimi %100’e yakın yapılabilir. Çünkü boyaya ilk etki eden kok bakterisi boyanın yapısını değiştirip ara metabolit oluşturacak ve daha sonra bacil türleri bu metabolitlere etki ederek boyanın tamamen parçalanmasını sağlayabilir. Çalışma sonunda oluşan ara metabolitlerin LC-MS veya GC-MS ile belirlenerek, ürünlerin kimyasal kompozisyonlarının tespit edilmesi ileriki sitotoksisite çalışmaları için de temel teşkil edeceğinden oldukça önemlidir. Bu tür iyileştirme proseslerinde özellikle karışık ve kirli ortamlardaki yüksek yapılı canlıların oluşan ürünlerden olumsuz yönde etkilenmemesi hedefler arasında yer almaktadır.

DENİZLİ ÖZEL P.E.V. FEN LİSESİ

Danışman: Özcan Zeybekoğlu

Proje Öğrencileri
GİZEM KARCI
ECEM AKINCI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 − twelve =