Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 6

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 6

Endemik Bir Tür Olan Astragalus Sibthorpianus Bitki Ekstraktımn Akciğer Kanseri Hücre Soyu Üzerinde Sitotoksik Ve Apoptotik Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi

Projenin Amacı: Astragalus sibthorpianus bitki ekstraktımn A549 (akciğer kanseri hücre soyu) hücreleri üzerindeki sitotoksik (hücre öldürücü) etkisinin araştırılması ve bu etkiden sorumlu hücre ölüm şeklinin (apoptozis / nekrosiz) aydınlatılması akciğer kanserinde yeni tedavi rejimlerinin geliştirilmesi için değerli ve umut verici olabilir. Bu nedenle, endemik bir tür olan Astragalus sibthorpianus bitki ekstraktımn akciğer kanserinde yeni bir tedavi yaklaşımı olup olamayacağının araştırılmasına yönelik olarak ilk basamak olan in vitro sitotoksite testlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Kullanılan Yöntem ve İşlemler: Astragalus sibthorpianus bitkisinin metanol + hekzan + Kloroform + su ile ardışık ekstraksiyonları yapılarak liyofilize edilmiştir.Bitki ekstraktımn A549 hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin test edilmesi amacıyla MTT canlılık testinden faydalanılmıştır. Sitotoksik etkiye bağlı hücre ölüm modu (apoptozis/nekrozis) varlığı floresans mikroskobik bir inceleme yöntemi olan (Hoechst 33342/PI) ikili boyama metoduyla morfolojik olarak gösterilmiştir.

Gözlem/Veriler/Bulgular: Hücre soyuna farklı konsantrasyonlarda 48 saat süreyle Astragalus sibthorpianus ekstraktı uygulandığında konsantrasyon artışına bağlı olarak hücrelerin canlılık yüzdesinde azalmalar gözlendi. Bitki ekstraktımn 200 pg/ml dozunun hücrelerde sitotoksik etkiye neden olduğu bulundu. MTTcanlılıktesti sonuçlarını doğrulamakamacıyla48saatliktedavi sonrasında, bitki ekstraktımn A549 hücreleri üzerindeki etkileri MTT konulmadan önce ve MTT konulduktan sonra faz kontrast mikroskobunda da morfolojik olarak gözlemlendi. A549 hücrelerine bitki ekstraktımn 100 pg/ml-200 pg/ml dozları 48 saat sureyle uygulandıktan sonra ikili boyama yöntemi ile floresan mikroskopta değerlendirme yapıldı. Hoechst boyasıyla gözlenen nükleer fragmentasyon varlığı aynı bölge için propidium iyodür (Pl) ile boyama sonucunda Pl negatif görülmesi hücrelerin ölüm modunun erken apoptoz olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar: İn vitro çalışma sonucunda Astragalus sibthorpianus bitki ekstraktımn A549 üzerindeki sitotoksık/apoptotik etkileri belirlenmiş ve bu konuda çok az olan literatür bilgisine katkıda bulunulmuştur. Astragalus cinsinin literatürdeki ulusal/uluslararası biyoaktvite çalışmalarından elde edilen olumlu sonuçlar göz önüne alınacak olursa endemik tür olan Astragalus sibthorpianus’dan ilaç olarak yararlanılma düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma; ilaç araştırmaları alanına Astragalus bitkisinin daha fazla türünün dahil edilebilmesine, Marmara bölgesinde bitki üretiminin desteklenmesine, mevcut ithalat oranının azalmasına ve boylece ilaç geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

BURSA ÖZEL EMİNE ÖRNEK ANADOLU LİSESİ
Danışman: Nilgün Özcan Kafa

Proje Öğrencileri
ELİF ERÇELİK
ELİF ACUR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 + 1 =