Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 3

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 3

Civciv Koryoallantoik Membran Modelinde Ankaferd Ve L- Karnitin’in Anjiogenezis Üzerine Etkisi

Projenin Amacı: Kanserin gelişiminde ve yayılımında önemli bir role sahip olan anjiyogenez üzerine, civciv embriyolarını kullanarak (Koryoallontoik membran), Ankaferd adlı bitkisel ürün karışımının (ruhsatlı ilk Türk ilacı) ve L- Karnitin’in etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Özet: Anjiyogenez, daha onceoluşmuşdamarlardan yeni kılcaldamarlanma oluşma sürecidir. Kanserli hücrelerin büyümesi için gerekli olan besinleri alabilmek maksadıyla tümör hücreleri tarafından salgılanan maddelerle anjiogenez uyarılmaktadır. Bu nedenle kanser hastalarında anti-anjiyogenez yapıcı ajanlar tedaviye eklenebilmektedir. Bu maksatla değişik ilaç veya maddelerle yapılmış çok sayıda araştırma literatürde mevcuttur. 8u çalışmada ise 5 çeşit bitkinin karışımından oluşan Ankaferd adlı ürün ve L-Karnitin’in, anjıyogenesis üzerine etkili olup olmadıkları araştırıldı. Bunun için civciv embriyosu (Koryoallontoik membran)kullanıldı. Ankaferd solüsyonu %1,%5,%20 ve%50oranında ve L-Karnitin 390 mmol/L konsantrasyonunda hazırlanarak ö.günde yumurtalara uygulandı. Çalışmanın sonunda (7. ve 8. günlerde) yumurtalar açıldı, anjiyogenez durumu gözle incelenerek, Knighton ve arkadaşlarının skorlaması esas alındı, kontrol grubunun damarlanma yapısında herhangi bir değişiklik olmazken, Ankaferd’in %5,20 ve 50’lik gruplarındaki yumurtalarda anjiyogenez durumunun belirgin olarak azaldığı görülmüştür, %1’lik grupta ise değişiklik gözlenmemiştir. L-Karnitin uygulanan grupta ise anjiyogenezin bariz olarak arttığı gözlenmiştir.

Sonuç olarak Ankaferd ile yaptığımız bu çalışma literatürde benzer bir çalışmanın olmayışı dolayısıyla büyük önem arz etmektedir. İlk Türk ilacı olma özelliğini taşıyan bu ürünün, anjiyogenezi azaltması, özellikle kanser tedavilerinde faydalı olabilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ankaferd’in aksine, anjiyogenezi artıran L-Karnitin ise, iskemik hastalıkların tedavisinde ve endotelyal bozuklukların tedavisinde yararlı olabilir.Bu konularda daha net konuşabilmek için, geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Projemiz dinamik bir yapıya sahiptir. İlerleyen zamanlarda projemize eklentiler yapılacaktır.Bunlardan bazıları;

    1. Evde kimse yokken, seri porttan veya paralel porttan bilgisayarla haberleşen pic’ler sayesinde evde kontrol edilmek istenilen herhangi bir birimde dijital veya analog olarak meydana gelen değişiklikleri otomatik olarak ev sahibine sms ile mesaj gönderen sistem tasarımı dahil edilebilir.
    2. Evde kimse yokken, seri eve belirli yerlerine döşenen kameralar sayesinde evde kontrol edilmek istenilen birimlerde olan değişiklikler de ev sahibine ev sahibinin istediği türden sms gönderen sistem de eklenmek istenilmektedir.

ANKARA ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ

Danışman: Duygu Öztürk

Proje Öğrencileri
MERT RUŞEN GÜLŞEN
NUR SENA UZUNAY

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 2 =