Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 22

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 22

Safranın (Crocus Sativus L.) Sera Şartlarında Üretiminin İncelenmesi
Günümüzde insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden dolayı yeryüzünde yaşayan her canlının ve en önemlisi besin zincirinin ilk basamağını oluşturan üreticilerin yaşam alanları giderek daralmaktadır. Dünyanın en pahalı bitkisi olan safran (Crocus Sativus L.) da nesli tükenmekte olan bitkilerdendir. Ülkemizin yıllık ihtiyacı 1000 kg civarında olup hemen hemen tamamı İran ve ispanya ‘dan karşılanmaktadır. Son yıllarda safran yetiştiriciliğine yönelik talep artmıştır. Bununla birlikte bazı yıllarda Safranbolu köylerinde soğan üretiminin az olması nedeniyle bu talep karşılanamamaktadır. Bu çalışmada yıllık safran ihtiyacımızın ülkemiz topraklarından karşılanması ve dış ülkelerden ithal safran aliminin azaltılması amaçlandı. Üretimde kontrollü sera şartlarında sürdürülebilirlilik ve safran bitkisinin neslinin devamının sağlanması planlandı. Safranbolu’dan getirilen safran soğanları hazırlanan serada 20-22 “C yetiştirildi. Çalışma doğal ortamının dışında okulumuzun güneye bakan bir cephesinde 117 adet safranla yürütüldü. Bitkilerin büyüme potansiyelleri incelendi. Çalışmamızın sonucunda dikilen safran soğanlarının buyuk çoğunluğunun (%75,2) ortama adapte oldukları ve geliştikleri gözlemlendi. Uygun sıcaklık, besin ve toprak koşulları sağlandığında safran bitkisinin üretiminin gerçekleştirilebileceği sonucuna ulaşıldı.

SİNOP FEN LİSESİ

Danışman: Nail Koca

ELİF BEYZADUZ
BERİN KUBRA ŞANLI