Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 14

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 14

İnfluenza-A Dna’sım Hedef Alan Dna Biyosensörü Geliştirilmesi Ve Geliştirilen Biyosensörle İlaç- Dna Etkileşimlerinin İncelenmesi

Hücrelerin bölünme mekanizmalarının kontrolünü kaybedip işlevsiz bireyler oluşturarak bir kitle meydana getirmesi günümüzde kanser hastalığının tanımını oluşturur. Geçen yüzyıllarda da görülen bu hastalık son yüzyılda teknolojinin hızla gelişimiyle beraber hayatımıza getirdiği radyasyon, kirlilik, vb. etmenlerle yaygınlaşmış, insanların bu hastalığa daha sık yakalanması ve araştırmacıların* Her üç insandan birine hayatının bir döneminde kanser tanısı konulacaktır” gibi verilere ulaşmasıyla kanser, hayatımıza korkulan bir hastalık olarak girmiştir. Araştırmada, antikanser ilacı olan Doksurubisin ve alglerden izole edilen etken maddenin, DNA ile etkileşiminin tasarladığımız optik biyosensörle incelenmesi hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda etken maddenin ve Doksorubisinin hücre kültürü veya canlılar kullanılmadan DNA’yla etkileşimleri incelendi.

Araştırma, Influenza-A virüsüne ait 28 bazlı sentetik DNA dizileri kullanarak geliştirdiğimiz optik biyosensörle yapıldı. Doksorubisin ve antikanser özelliği olduğu düşünülen etken maddenin DNA ile etkileşimleri SPR kullanılarak gözlemlendi.

Araştırmada kullanılan 28 bazlık dizinin SPR kullanılarak hibridizasyonu gösterildi. Antikanser ilacı olarak kullanılan Doksorubisinin ve etken maddenin deney ortamında DNA ile etkileşimleri incelendi.
Doksorubisinin hibritleşen DNA dizilerini deney ortamında interkale ettiği ve etken maddenin tek zincirli DNA dizisine bağlanarak hibridizasyonu engelleyerek antikanser ilacı olarak kullanılabileceği bulundu.

İZMİR ATATÜRK LİSESİ

Danışman: Nilüfer Üzel

Proje Öğrencileri
FEYZA ÖZEL
UMUT ONBAŞILAR