Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 10

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 10

Madımak’ın (Polygonum cognatum) Antitümör Etkisinin Araştırılması

Projenin Amacı: Bu araştırmada Anadolu’da madımak olarak bilinen Polygonum cognatum Meissn. bitkisinden hazırlanan çayın nöroblastoma hücre kültürleri üzerindeki antikanser potansiyelinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Nöroblastom beyin dokusu içerisinde hızlı bir şekilde yayılabilen ve en sık rastlanılan tumor çeşididir. Bitkisel besinlerde bulunan antioksıdanlar, bioflavonlar veantikanserojenler kanser riskinin minimum seviyelere indirilmesini sağlamaktadır. Bitki örneklerinin temini ve çayın hazırlanması Araştırma kapsamında kullanılan P. cognatum örnekleri Temmuz 2012’de Sivas’ın Akıncılar ilçesinden toplanarak kurutulmuştur. Hücre kültürlerine ilave edilecek olan bitki çayları 100 gr kurutulmuş tüm bitki örneğinin 500 mİ suda 20 dk kaynatılması ile elde edilmiştir.

Hücre Kültürleri ve Uygulama: Araştırmamızda kullanılan N2a noroblastoma hücreleri Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden temin edildi. Hücre kültürlerine son konsantrasyonları 25, 50 ve 100 mg/L olacak şekilde P. cognatum çayı ilave edilerek 24 saat süresince 37°C lik etüvde bekletildi. 24. Saatin sonunda hücre kültür ortamlarından alınan örnekler üzerinde hücre canlılığı test edildi.

MTT testi

N2a hücrelerindeki canlılık oranlarının değerlendirilmesinde 3-(4,5 dimetylthiazol -2 -yİ) – 2,5 diphenltetrazolium bromide (MTT) testi kullanıldı. Çalışmalarda güvenilir, hızlı ve tekrarlanabilir sonuçlar vermesi nedeniyle, bu projede MTT test yöntemi tercih edildi. İlgili test Atatürk Üniversitesi, Sinir Bilim ve Hücre kültürü laboratuarlarında yürütüldü.

Sonuçlar ve Tartışma: Farklı konsantrasyonlarda P. cognatum çayı ilaveleri nöroblastoma hücreleri üzerinde antikanserojenik etki göstermektedir. Bizim çalışmamız P. cognatum çayının N2a hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisini göstermek açısından özgün bir çalışmadır. Bu nedenle ileri biyokimyasal ve moleküler araştırmalar yapıldıktan sonra Anadolu’da bolca yetişen P. cognatum bitkisinden elde edilen bileşiklerin gelecekte beyin kanserlerine karşı antıkanserojen ilaç yapımında kullanılmasının mümkün olacağını düşünmekteyiz.

ERZURUM ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ

Danışman: Hacı Ali Karayiğitoğlu

Proje Öğrencileri
ZEYNEP NUR AYDIN
RANA BETÜL AKKAYA