Bitlis Useak Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi

Bitlis Useak Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi

Değerli bilim insanları,

Kongremiz birinci gününde isteyen katılımcılara “Nitel Araştırma Yöntemleri Semineri”ne katılma imkânı sağlayacaktır.

Semineri verecek eğitimcilerimizin özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Erhan Aydın

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme, İngilizce Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve aynı zamanda bu süreçte Uşak Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı.

Brunel University London’da Yönetim- Örgütsel Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlayarak “Doktor” ünvanını aldı. Bu süreçte, Imperial College London, Brunel University London, University of Law, Bloomsbury gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde motivasyon üzerine ve akademik gelişim odaklı seminerler verdi.

Aynı zamanda doktora eğitimini tamamladıktan sonra 7 ay boyunca Said Business School- Oxford Üniversitesi’nde aldığı bursla birlikte “Araştırmacı” olarak görev yaptı. Dr. Aydın, İngiltere’de bulunan Higher Education Academy’de “Associate Fellow” unvanı alarak İngiliz üniversitelerinde eğitim verme formasyonunu aldı. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmakta olup aynı zamanda SSCI indeksli olan “Journal of Organizational Change Management” dergisinin editör danışma kurulunda yer almaktadır. Erhan Aydın, International Journal of Management Reviews gibi dünyanın önde gelen dergilerinde hakemlik de yapmaktadır.

2016 yılında bir bölüm yazarak katkı sunduğu, SAGE tarafından yayınlanan “Managing Diversity and Inclusion: An International Perspective” kitabı, İngiltere’nin en prestijli kurumu olan Charter Management Institute tarafından yönetim alanında yayınlanan yılın en iyi kitap kategorisinde “The Shortlist Award” aldı. Dr. Aydın; Mesa London Consultancy ve aynı zamanda “Erhan Aydın Akademi” markasının kurucuları arasında yer almaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Emir Özeren

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi öğretim üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezunu; aynı zamanda İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünde çift anadal derecesine sahiptir.

Doktora öğrenimi için gittiği İtalya’da Roma Üniversitesi’nde (University of Rome “Tor Vergata”) hazırladığı “işyerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı” tezi ile üstün başarı (Excellent Cum Laude) ödülünü almaya hak kazanmıştır. İngiltere’nin Queen Mary University of London, Eşitlik ve Çeşitlilik Araştırma Merkezi’nde (Centre for Research in Equality and Diversity) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Dr. Emir Özeren, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Journal of Career Development dergisi tarafından Editör Kurulu’na üye olarak seçilmiştir. Son olarak geçtiğimiz yıl British Council Newton Bursunu kazanarak 1 yıl süre ile doktora sonrası çalışmalarını Southampton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak sürdürmüştür.

Başlıca araştırma alanları örgütsel davranış, sosyal girişimcilik ve inovasyon, farklılıkların, çeşitliliğin yönetimi, toplumsal cinsiyet, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar, eşitlik ve ayrımcılık politikaları, queer ve eleştirel yönetim çalışmalarıdır.

KONULAR
Sosyo-ekonomik temelde kalkınma ile ilişkili her çalışma kongre kapsamına girmekle birlikte konular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

ARGE ve İnovasyon Ekonomisi
Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
Bilişim Teknolojileri Ekonomisi
Kalkınmada Sağlık Ekonomisi
Sosyal Kalkınma Politikaları
Sürdürülebilir Kalkınma
Değer Temelli Kalkınma
Yenilik Sistemleri
Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılar
İşletme Sorunları ve Çözümler
Kalkınma için İyi Yönetimin Bileşenleri
Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları
Kamu Yatırımlarının Etkinliği
Kent Ekonomisi ve Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kırsal Kalkınma
Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler
Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi
Kurumsal Güven Politikaları
Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma
Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri
Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Model İşletmeler ve Kurumlar
Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma
Sosyo-Kültürel Yapı ve Kalkınma
Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Yerel ve Bölgesel Dinamikler
Hukuk, Adalet ve Kalkınma
Doğal Kaynakların Yönetimi
Turizm Ekonomisi
Uluslararası Karşılaştırmalı Kalkınma Politikaları
Asimetrik Tehditler ve Devlet Güvenliği
Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
Bölge Çalışmaları
Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
İnsani Güvenlik ve Göç
Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
21 yy.da değişen Jeopolitik Koşullar
Kalkınma Teorileri
Kalkınma Uygulamaları ve Araçları
Kalkınma ve KOBİ’ler
Kalkınmada Demografik Etkenler
Kalkınmada Finansman
Kalkınmada Lojistik
Kalkınmada Pazarlama
Rekabet Edilebilirlik
Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Rolü
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
İşgücü Piyasaları
Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
Radikalizm ve Aşırıcılık
Siber Güvenlik ve Siber Savaş
Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
Uluslararası İlişkiler,
Siyasi Tarih
Devletlerarası Hukuk
İç Güvenlik Çalışmaları
Göç Çalışmaları
Stratejik Yönetim Çalışmaları
Afet Yönetimi Çalışmaları
Uluslararası Örgütler ve Bölgesel Kalkınma
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle İlişkileri
Türkiye’nin Sınır Ülkelerle Olan İlişkileri
Ulusal Bir Güç Olarak Ekonomi Faktörü
Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Güvenlik
Enerji Politikası
Uluslararası Terörizm
Uluslararası Sistemde Ekonomik-Politik Rekabet
Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışı
Uluslararası İlişkiler Teorisinde Güncel Tartışmalar
Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunları
Kalkınma ve Yönetim İlişkisi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 30.07.2018
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 05.08.2018
Kayıt Son Tarih: 16.08.2018
Tam metin gönderme son tarihi: 01.10.2018
Sempozyum tarihi: 27 – 28 Eylül 2018