BITKIYE RADYASYONA KARŞI BITKISEL DESTEK

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje Adı:

Bitkiye radyasyona karşı bitkisel destek.

Proje Amacı:

Bu çalışma oluşturulacak olan deney ve kontrol gruplarında, bitkisel özütlerin gelişim esnasında radyasyona maruz kalan bitkilerin boy uzunlukları ve yaprak gelişimi üzerindeki etkisini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Projenin Hedefi:

1)      Bitkilerin gelişimi için uygun ortam şartlarının oluşturulması

2)      Deney,  kontrol gruplarının ve bitkisel özütlerin hazırlanması

3)      Radyasyona maruz bırakılan deney grupları üzerinde bitki özütlerinin etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

İlk olarak konu ile ilgili kaynak taraması yapıldı. Proje bankasına bakıldı ve bu tarzda bir proje olmadığı belirlendi. Projede deney ve kontrol gruplarını oluşturmak amacıyla gerekli hazırlıklar yapıldı. Projede fasulye bitkisi yetiştirmesi uygun görüldü ve proje için 4 tane kontrol, 4 tane de deney grubu oluşturuldu. Kontrol gruplarında çimlenme aşamasında bitki özütleri verilmeye başlandı. Deney gruplarında ise bitki özütleri ile birlikte düzenli olarak cep telefonu ile radyasyon yüklemesi yapıldı. Deney ve kontrol gruplarında bitki gelişimleri gözlenerek ölçümleri yapıldı ve tablo haline getirildi. Deney sonunda kaydedilen gözlem sonuçları yardımı ile deney raporu oluşturuldu.

Kullanılan Yöntemler:

Deneysel çalışma, gözlem yapma veri toplama ve toplanan verilerin analız edilmesi

Kullanılan Malzemeler:

Fasulye tohumu

Isırgan otu

Keten tohumu

Kekik otu

8 Adet 10 cm Çapında Kap

3 kg. Kilogram Toprak

Ulaşılan Sonuçlar ve Sonuçların değerlendirilmesi:

Uygulama aşaması 5 hafta süren projemizde bitki boyları ile ilgili kontrol ve deney gruplarımızda ortaya çıkan sonuçlar ekli resimdeki grafik üzerinde gösterilmiştir. Gruplarda bitki özütlerini seçilirken hücre yenilenmesinde ve metabolizma hızında etkileri tespit edilen bitkiler belirlenmiştir. Grafiklerde de görüldüğü gibi kontrol ve deney gruplarında yapılan ikili karşılaştırılmalarda radyasyonlu grupta ısırgan otu özütü ile sulanan bitkimiz hem boy uzaması hem de yaprak gelişimi açısından diğerlerine göre daha ön palana çıkmıştır. Radyasyona maruz bırakılan gruplarda 34 günlük deney sonrasında eş ortamlarda aynı şartlarda gelişen bitkilerimizden ısırgan özütü ile sulanan bitkimiz 24 cm boyunda ve yaprakları geniş olarak, kekik özütü ile sulanan bitkimiz 22 cm boyunda ve geniş yapaklı, keten özütü ile sulanan bitkimiz 23 cm ve geniş yapraklı son grupta su ile sulanan bitkimiz ise gelişimini 18 cm de ve yaprak gelişimi diğer gruplara göre daha zayıf bir şekilde deneyi tamamladı. Radyasyona maruz bırakılan bitkilerdeki genel gelişim incelendiğinde seçilen bitki özütlerinin radyasyon etkisini azaltmada ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Projemizde oluşturduğumuz diğer bir grupta ise bitki özütlerinin eş ortamlarda gelişen bitkiler üzerindeki etkilerini araştırdık. Aynı gelişim ortamlarında 5 haftalık süre içerisinde devam eden çalışmada bitki özütlerimizle sulanan bitkilerimizin gelişimleri ekli resimde grafik 2 de verilmiştir. Isırgan otu özütü ile sulanan bitkimiz deney sonunda 50 cm, kekik özütü sulanan bitkimiz 44 cm, keten özütü ile sulanan bitkimiz 41 cm, su ile sulanan bitkimiz ise 40 cm lik bir boy uzunluğuna ulaşmıştır. İnsan hücreleri üzerinde olumlu etkiye sahip olan bu özütlerimizin yapılan deney sonucunda bitki hücreleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve gelişimini hızlandırdığı gözlenmiştir.

Litaratür taraması:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kekik

http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1rgan

http://tr.wikipedia.org/wiki/Keten

Proje Takvimi:

Proje konusunun belirlenmesi                         13.10.2010

Literatür taramasının yapılması                        27.10.2010

Gerekli malzemelerin belirlenmesi                   03.11.2010

Deney sürecinin başlaması                             17.11.2010

Deney sürecinin tamamlanması                      29.12.2010

Sonuçların tablolaştırılması                             02.01.2011

Deney raporunun oluşturulması                     19.01.2011

Proje Bütçesi:

Isırgan, keten ve kenevir tohumları:              7 TL

8 Adet 10 cm Çapında Kap:                            5 TL

3 kg. Toprak:                                                       5 TL