Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog

AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Program desteğiyle “ Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog ” projesi kapsamında Tuna nehrinin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle pekiştirerek birbirine bağlandığı, Almanya’dan Türkiye’ye kültürlerarası diyalogların etkinliklerinden bir tanesi de TUNA NEHRİNE ÖYKÜLER – Tuna Nehri ve ülkeleri konulu öykü yarışması düzenlenmektedir.
AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Program , Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında toplumların farklı
kültürleri anlamasını sağlamak, toplumsal gelişmelerine farklı açılardan deneyimlemek üzere çeşitli kültürel
etkinliklerin hazırlanmasına ve kurumlar arasında kalıcı diyaloğun kurulmasını sağlayacak platform olarak
projelere destek olacaktır.
Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of Danube (Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog) projesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında gerçekleşmektedir.

TUNA NEHRİNE ÖYKÜLER
Tuna Nehri ve ülkeleri konulu öykü yarışması Türkiye’deki yazarlara edebiyat ile bu
projeye katılma fırsatı veriyor.
Fuat Sevimay ve Hakan Akdoğan tarafından seçilen ilk 10 öykü Macarca, Türkçe ve İngilizce olarak 3 dilde ortak bir kitapta okurlarla buluşacak. Öykü yarışması etkinlikleri 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı’ndaki kitap lansmanı ile uluslararası edebiyat dünyasına tanıtılacak.

Ödüller :
Birinci seçilecek öykünün yazarı 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı ’nda etkinliğe davet edilecek.
Seçilecek ilk 10 öykü İngilizce ve Macarcaya çevrilerek yayımlanacak.
Öyküler sesli kitap haline getirilip Storytel’den yayınlanacak.
Seçilen ilk 10 öykünün yazarına 6 aylık Storytel ücretsiz üyelik hediye edilecektir.

Ayrıca
“ Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” projesi kapsamında İstanbul,
Ankara, Kayseri, Mersin, Çorum, Trabzon, Tekirdağ ve Bursa’daki etkinliklerine davet edilecekler.

Başvuru Koşulları
Yazarlar 18 yaşına geçmiş, 30 yaşından küçük olmalıdır.
Katılım ücretsizdir.
Katılımcılar Türkiye’de ikamet etmelidir.
Her yazar bir öyküyle katılabilir.
Öyküler boşluklar dahil 10.000 karakteri geçmemelidir.
Öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
Başvurular sadece emaille yapılmalıdır. Postayla gelen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Öyküler Tuna Nehri ve nehrin aktığı ülkelerle bağlantılı konular yer almalıdır.
Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan,Moldavya, Ukrayna ve Romanya
Başvurular 09 Eylül 2019, saat 18.00’e kadar yapılabilir.

https://www.itef.com.tr