Birlik Vakfı Konya Şubesi Resim ve Hikaye Yarışması

Birlik Vakfı Konya Şubesi Resim ve Hikaye Yarışması

BİRLİK VAKFI KONYA ŞUBESİ

RESİM VE HİKÂYE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMACI:

Konya İl geneli resmi ve özel ortaokul,  lise ve dengi okula devam eden çocuklarımızda var olan sanatsal potansiyelin ortaya çıkartılması onların daha mutlu olabilmeleri için hayallerini resimle ifade etmelerini ve farkındalık yaratarak resim sevgisi artırmayı amaçlamaktadır

Sanatın evrenselliği temelinde kardeşlik, dostluk, dayanışma, sanat sevgisi ile olumlu davranışlar kazanmaları diğer bir amaçtır.

 

TÜRÜ: Resim ve Hikâye

KONU VE HEDEF KİTLESİ:

Birlik Vakfı Konya Şubesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan sanat etkinlikleri kapsamında,

 1. a) Ortaokul  (5,  6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri arasında  “Birlik Ve Kardeşlikkonulu Resim yarışması,
 2. b) Lise ve dengi (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileri arasında “ Serbest” konulu Hikâye yarışması  düzenlenecektir.

KATILIM  GENEL KOŞULLARI

 • Mili Eğitim Bakanlığı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında öğrenim gören tüm öğrenciler yarışmaya katılabilir.
 • Jüri üyelerinin ve vakıf yönetim üyelerinin yakınları yarışmaya katılamaz. Dereceye girmiş ve ödül almaları durumunda ödül iptal edilir.
 • Resim ve hikaye alanında ayrı ayrı; 1 tane birinci, 1 tane ikinci, 1 tane üçüncü ve mansiyon ödülüne değer görülen eserler seçilecektir. Jüri üyeleri birden fazla mansiyon ödülü seçme yetkisine sahiptir.
 • Eserleri sergilenen katılımcılara katılım belgesi gönderilecektir.
 • Katılım ücreti yoktur.
 • Birlik Vakfı Konya Şubesi; serginin tanıtımı, duyurusu ve yayımı amacıyla çalışma görsellerini telif ödemeden, isim ve çalışma bilgilerini vererek, muhtelif basın ve yayın organlarında kullanabilir.
 • Birlik Vakfı Konya Şubesi, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak; eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.
 • Eserler, dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Birlik Vakfı Konya Şubesi’ne geçecektir. Yarışmaya katılan eserler Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eserlerin alıntı olmayıp tamamen özgün eserler olmasına dikkat edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif ve fikri hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya intihal olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Yarışmacıların katılım ve taahhütname formunu eksiksiz doldurmaları ve çalışmalarını son katılım tarihinden önce belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.
 • Konuya uygunluk göstermeyen çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya katılımlar bireysel olacaktır. Grup, sınıf, okul vb. adına yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamadığı belirlenen eserler değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 • Yarışma şartnamesinde açıklanan tüm maddenin eksiksiz olarak uygulanması gereklidir. Bu maddelerden birinin eksik olması durumunda eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenci veli ve öğretmenleri verilen bilgi ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan eserler her türlü yasal kullanım hakları ve telif hükümleri Birlik Vakfı Konya Şubesi Yönetimine devredilmiş olacaktır.
 • Yarışma komitesi gerekli gördüğü takdirde yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonuçları, Ödül töreni, yeri ve zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik Birlik Vakfı Konya Şubesi web sitesinde ( )  yayınlanacaktır.
 • Bu özel şartnamede açıklanmayan konular ancak Birlik Vakfı Konya Şubesi Yönetimi’nin duyuracağı ilgili maddeler esasınca uygulanır.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Birlik Vakfı Konya Şubesi’na aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

 1. EDEBİ KATEGORİ ALANI : “HİKÂYE”
 • Eserler; A4 kâğıdına 12 punto büyüklükte ve Times New Roman yazı stili ile bilgisayarla veya okunaklı bir şekilde elle yazılacaktır.
 • Eserin metin bölümü iki yana yaslanmış olacaktır. Satır aralığı 1,5; girinti ilk satırda ve soldan 1 cm, sağdan ise 0 olacaktır.
 • Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya “1,2,3,..” şeklinde sayfa numarası verilecektir.
 • Eserler; Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. Türkçe dil bilgisi kurallarına ve Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu’na (2005 ve daha sonraki basımları) uygun olmasına dikkat edilecektir.
 • Grup yazma tekniğiyle kaleme alınmış (birden fazla yazarı olan) eserler gönderilmeyecektir
 • Başlık büyük harflerle, ortalanmış ve kalın olacaktır.
 • Pedagojik ve ahlaki yönden olumsuz özellikler taşıyan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dil ve anlatım, noktalama, kurgu hatası bulunan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

10-Eserlerin değerlendirmesinde tür bazlı ölçekler kullanılacaktır.

11-Eserler ilk olarak Birlik Vakfı Konya Şubesimız tarafından oluşturulan “Ön Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilecektir. “Ön Değerlendirme Kurulu”nun elemesinden geçen eserler “Üst Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve seçkide yer alacak eserler belirlenecektir.

12-Eserin tamamlandığı son sayfanın arka yüzüne öğrencinin;

 • Adı-soyadı,
 • Sınıfı ve Okulu
 • İlçesi
 • Açık Adresi
 • Telefon Numarası,
 • Velinin Adı-Soyadı
 • Velinin Telefon Numarası
 • Öğretmenin Adı-Soyadı
 • Öğretmenin Telefon Numarası

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.

 

 1. GÖRSEL KATEGORİ ALANI: “RESİM”
 • Resim kağıdına yapılacak çalışmalar 35×50 cm .
 • Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
 • Resimler paspartu tekniği ile hazırlanacaktır.
 • Resimler iki mukavva arasına yerleştirilip yollanmalıdır. Rulo ve Katlanarak yollanmamalıdır
 • Her yarışmacı bir resim ile katılacaktır.
 • Bilgisayar ortamında tasarlanan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 • Resimlerin arka yüzü sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin;
  • Adı-soyadı
  • Sınıfı ve Okulu
  • İlçesi
  • Açık Adresi
  • Telefon Numarası,
  • Velinin Adı-Soyadı
  • Velinin Telefon Numarası
  • Öğretmenin Adı-Soyadı
  • Öğretmenin Telefon Numarası,

eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

 • Resimlerin ön yüzünde kesinlikle herhangi bir yazı, bilgi vb. olmayacaktır. Bilgileri eksik olan ve şartnamedeki kurallara uymayan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır

 

ESERLERİN TESLİM YERİ, TARİHİ, SONUÇLARININ İLANI VE ÖDÜL TÖRENİ::

 • Eserler Birlik Vakfı Konya Şubesi elden yahut posta yoluyla yapılacak olup Son Teslim tarihi: 2 Mart 2018 Cuma
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan öğrenciler 15  Mart 2018 tarihinde  sitesinde ilan edilecektir.
 • Dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve eserleri sergilenmeye değer bulunan öğrencilerin teşekkür belgeleri 18 Mart 2018 tarihinde düzenlenen törende verilecektir

ÖDÜL:

EDEBİ KATEGORİ ALANI: 1.lik ödülü tam cumhuriyet altını

2.lik ödülü yarım cumhuriyet altını

3.lük ödülü çeyrek altın

Mansiyon ödülleri

GÖRSEL KATEGORİ ALANI: 1.lik ödülü tam cumhuriyet altını

2.lik ödülü yarım cumhuriyet altını

3.lük ödülü çeyrek altın

Mansiyon ödülleri

 

Edebi Kategori Alanı Seçici Kurulu:

Orhan GÜNDÜZ – Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı

Mehmet Ali GÜREL Birlik Vakfı Konya Şb. Eğit. Komis.Bşk.

Prof. Dr. Köksal ALVER

Doç. Dr. Abdullah HARMANCI

Yrd.Doç.Dr. Fatih TURANALP

Görsel Kategori Alanı Seçici Kurulu:

Orhan GÜNDÜZ – Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı

Mustafa ÖZTÜRK – Görsel Sanatlar Öğretmeni

Serdar DANIŞ – Görsel Sanatlar Öğretmeni

İlyas SEVİNDİK – Görsel Sanatlar Öğretmeni

Selma ŞAHİN – Görsel Sanatlar Öğretmeni

İLETİŞİM:

Adres: Birlik Vakfı Konya Şubesi

Ferhuniye Mh. Sultanmesut Sk. No:21/B Selçuklu/ KONYA

(Kültürpark Yanı, Eski Konya Evleri)

Mail:

 

 

 

“BİRLİK VE KARDEŞLİK” KONULU RESİM VE HİKÂYE YARIŞMASI

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

BİRLİK VAKFI KONYA ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA

KONYA

 

Yarışmaya gönderdiğim eserlerin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimle ilgili tüm tasarruf hakkını yarışmayı düzenleyen Birlik Vakfı Konya Şubesi’ne devrettiğimi, eserimin kurum ve kuruluşlar tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

ADI SOYADI:

OKUL ADI:

E-POSTA    :

CEP TELEFONU:

ADRES :

DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI:

VELİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

E-POSTA:

Yarışma şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

 

TARİH

İMZA