BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BURSA DOĞA’DA

Doğa Koleji d’MUN Kulübü, dünya üniversiteleri ve liselerinde en prestijli sosyal etkinlik olan MUN için, bütün Doğa Anadolu Liselerinden katılan 200 öğrenci ile 23-25 Aralık 2011 tarihinde Bursa Doğa Kolejinde MUN Konferansı düzenliyor.

Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının gerek üniversite gerek lise öğrencileri tarafından giyim tarzından komitelere kadar bire bir konferanslar canlandırılmaktadır. Dünya genelinde öğrencilerin ulusal ve uluslararası meselelere vakıf olmasını sağlayan en seçkin uluslararası eğitim ve öğretim etkinliklerinden biridir.
Bu konferansta katılımcılar, Birleşmiş Milletler (BM) yapısı içinde var olan komitelerde, kendi komitelerinin çalışma alanı dâhilindeki konuları tartışacak ve BM üyesi ülkelerin bu konularda uyguladığı politikayı savunacaklardır. Diğer bir deyişle, konferans süresince o ülkenin delegesi olarak kendilerine atanan ülkeyi temsil edeceklerdir.

d-MUN 2011, lise düzeyindeki katılımcıları bir araya getirecektir. Daha önceden MUN eğitimi almış veya MUN konferanslarında bulunmuş katılımcılarımız için akademik anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve ileri düzeyde tartışmalarda yer alabilecekleri bir ortam yaratılacak, daha önce hiç eğitim almamış veya yeterli düzeyde MUN eğitimi almamış katılımcılarımız için bir eğitim programı uygulanacaktır.

Bu uygulamamız sayesinde, d-MUN 2011 katılımcıları, ileride yer alacakları uluslararası ve ulusal MUN konferanslarını hazırlama ve kurulduğumuz günden beri önceliğimiz olan MUN geleneğini tanıtma hedeflerimizi gerçekleştirecektir.

Bu konferansların düzenlenmesindeki amacımız; Doğa Koleji lise öğrencilerimizin üniversite öncesinde dünya sorunlarından haberdar olmaları, farklı ülkeleri temsil ederek empati yeteneğini geliştirmeleri, İngilizceyi yaşayarak öğrenmeleri ve bu uygulamalarla öğrencilerimize üniversite yaşantılarında yeni ufuklar açmaktır.
Bursa Doğa Koleji