Birinci Ulusal Çocuk Beslenme Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Birinci Ulusal Çocuk Beslenme Kongresi (ÇOBES), Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği önderliğinde 22-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan beslenme – sağlık ilişkisinin irdelenmesini hedefleyen yaklaşımımız doğrultusunda “Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi” kongrenin ana teması olarak belirlenmiştir. Bu kongrede, ilk defa katılımcılara beslenmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı sunulması hedeflenmiştir: hem zamansal (prenatal dönemden ergenliğe), hem içerik olarak (sağlıklı çocuktan (büyüyen, spor yapan, sınava giren) – hasta çocuğa (kronik hastalığı, beslenme bozukluğu, vitamin-mineral eksikliği olan çocuk)). Beslenme kökenli hastalıklar (neden veya tedavi yöntemi olarak beslenme), önlenmeleri, sağlıklı beslenme kültürü oluşturulması konularında bilgi paylaşımı öngörülmüştür. Bugün beslenmenin, en hızlı gelişen, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen bilim dallarından biri olarak hayatımızın bir parçası olması nedeni ile fonksiyonel besinler, “circadian” beslenme, kanıta dayalı beslenme, “nutrigenomics”, beslenme ve “IQ” ve ”beslenme ve final boy” gibi güncel konuların da işlenmesi planlanmıştır. Ayrıca ülkemizde çocuk beslenmesi rehberi oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılması hedeflenmektedir.

Bir gastronomi merkezi olan Gaziantep’te gerçekleştireceğimiz kongre aracılığı ile bir taraftan bölgenin tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme olanağı bulacağınıza, diğer taraftan da “Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi”nde güncel bir bakış açısı kazanacağınıza içtenlikle inanmaktayız.

Ülkemizde ilk kez bir kongre içindeki başlıklardan biri olarak değil de, düzenlenme amacı sadece çocuk beslenmesi olan kongremiz ”ÇOBES’de”, güncel bilgiler ışığında işlenecek konuları ve deneyimlerimizi paylaşarak çocuklarımızı daha sağlıklı yarınlara taşımak için, siz çocuk hekimlerimizi, tüm çocuk branşlarındaki yandal uzmanlarımızı, aile hekimlerimizi ve diyet uzmanlarımızı, yani çocuk beslenmesine gönül veren tüm hekim ve diyetisyenleri kongremize davet etmenin onur ve mutluluğu yaşıyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Turgay Coşkun

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ANA KONULAR

• Endokanaboid Sistem ve İştah

• Nutrisyonel Metabolomics ve Nutrigenomics

• Beslenmedeki Rol Modellerimiz

• Gebelikte Beslenme ve Komorbid Hastalıklar

• Sütçocuğu Beslenmesinin Yaşam Döngüsüne Etkileri

• Anne Sütü

• Prematüre Beslenmesi, Tamamlayıcı Beslenme, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi

• Sağlıklı Çocukta Vitamin ve Mineral Gereksinimleri, Güncel Eğilimler ve Medya Günlük Pratiğimizi Nasıl ve Ne Oranda Etkiliyor

• Beslenme Bozuklukları (Çağımızın Kabusu Obezite ve Eski Dünyanın Eskimeyen Sorunu Malnütrisyon)

• Enteral ve Parenteral Beslenme

• Kronik Hastalıklarda ve Özel Durumlarda Beslenme

• “Circadian” Beslenme ve Bireysel Beslenme Modelleri

• Ketojenik Diyet ve Karbonhidrat Sayımı

• Besin Entoleransı ve Alerjileri, Besin Testlerin Güncel Pratiğimizdeki Yeri

• Fonksiyonel Besinler

• Mikrobiyota

• Pre-biyotikler, Pro-biyotikler ve Post-biyotikler

• Besin Hijyeni, Güvenli Beslenme (Organik Tarım ve Kimyasallar)

• Beslenme Terapileri (Yutma, Çiğneme ve Davranışsal Terapiler)

Toplantı Tarihi
22 – 25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Yeri
Gaziantep

Toplantı Dili
Toplantı resmi dili Türkçe’dir.

Toplantı İnternet Adresi