BiRiNCi SiNOP ULUSAL DÖRT MEVSiM FOTOĞRAF YARIŞMASI

BiRiNCi SiNOP ULUSAL DÖRT MEVSiM FOTOĞRAF YARIŞMASI
 
AMAÇ:
 
Sinop  iline  ait  tabii,  tarihî  ve  kültürel  özellikleri,  fotoğraf  sanatı  aracılığı  ile  belgeleyerek
ilimizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
 
KONU:
 
Yarışma için herhangi bir kategori ve sınıflandırma bulunmamaktadır. Yarışma süresince Sinop
il sınırları içerisinde çekilen her türlü fotoğraf yarışmaya katılabilir.
 
KATILMA ŞARTLARI:
 
•  Yarışma;  Sinop  Valiliği  il  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüğü  yöneticileri,  yarışma
sekretaryası, organizasyon kurulu üyeleri, TFSF Temsilcisi ve Seçici Kurul Üyeleri  ile
birinci derece yakınlığı bulunanlar ve TFSF’nin (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu)
yarışma  ilkeleri  kapsamında  yarışmalara  katılması  yasaklananlar  dışında  tüm Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır ve başvurular ücretsizdir.
 
•  Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 eser gönderebilir.
 
•  Katılımcılar, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış eserleriyle yarışmaya
katılabilirler.
 
•  Yarışmaya  katılacak  fotoğrafların  Sinop  il  sınırları  içerisinde  çekilmiş  olması
gerekmektedir.
 
•  Yarışmaya  eser  verecek  olan  sanatçılar,  kendi  anlatım  biçimlerine  uygun  her  türlü
yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
 
•  Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
 
•  Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı
70 cm’yi geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG  formatında kayıtlı olarak
gönderilecektir.
 
•  CD/DVD’lerin üzerine  isim yazılmayacak,  sadece 5  (beş)  rakamdan oluşan bir  rumuz
yazılacaktır. Örnek (25656) 
 
•  Yarışmacılar  gönderdikleri CD/DVD’de  her  fotoğrafa  şartnamede  belirtilen  rumuz  ve
sıra numarası verilecektir. Örnek (25656-1)
 
•  Fotoğraflarda  kadraj  (fotoğraf  karesi  içine  dâhil  edilen  her  şey)  için  kırpma,  renk
doygunluğu,  keskinlik  ve  kontrast  düzeltmesi  gibi  kabul  edilebilecek  müdahaleler
dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. 
 
•  CD/DVD’ler  ve  katılım  formu  bir  zarfa  konmalı,  zarf  kapatılarak  üzerine  sadece
RUMUZ yazılarak gönderilmelidir.
 
•  CD/DVD’lerin  posta  ya  da  kargo  ile  gönderimi  sırasında  zarar  görmemesi  için
sertleştirilmiş  ambalajlarda  paketlenerek  gönderilmesi  gerekmektedir.  Gönderim
sırasında  doğabilecek  zararlardan  Sinop  Valiliği  ve  bağlı  birimleri  sorumlu
olmayacaktır. Paketlerin  üzerine “Fotoğraf Yarışması”  ibaresi yazılması tavsiye edilir.
 
•  Fotoğrafların  kayıtlı  olduğu CD/DVD  ve Katılım  Formları  10.12.2012  tarihine  kadar
aşağıda  belirtilen  adrese  kargo  ya  da  posta  ile  gönderilmeli  veya  teslim  makbuzu
karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
 
•  Posta  veya  kargo  ücretleri  yarışmacılar  tarafından  ödenecektir.  Posta  ve  kargoda
meydana gelebilecek gecikmelerden Sinop Valiliği sorumlu değildir.
 
•  Katılımcı,  yarışmaya  gönderdiği  yapıtın  tümüyle  kendisine  ait  olduğunu  ve  tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve  taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan
ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. FIAP bilgilendirilir.
 
•   Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisinmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her  türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle
bir  fotoğrafla  ya  da  bu  fotoğrafın  ana  unsur  olarak  kullanıldığı  yapıtlarla  katılımda
bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma  ilkeleri gereğince bir yıl  süreyle
kısıtlanır. Haklarında  yukarıda  açıklanan  gerekçelerle  verilmiş  kısıtlılık  kararı  devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 
•  Yarışma  sonunda ödül alan eserler, kullanım haklarıyla Sinop Valiliği  tarafından  satın
alınmış  gibi  işlem  görür.  Sinop Valiliği  ödüle  değer  bulunan  eserleri,  etkinliklerinde,
eğitim  faaliyetlerinde  sergileme,  afiş,  katalog,  broşür  vb.  her  türlü  tanıtım
malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere
eser  sahibinin  ismi  ile  birlikte  5846  sayılı  Yasa’dan  doğan  kullanım  hakkına  sahip
olacaktır.
 
•  Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 
TOPLAMA MERKEZi: 
Şengül KANAL
il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Yeni Mahalle Okulak Sokak No: 4 SiNOP
Tel: (0368) 2613023  –  2616767
 
•  Ulusal  Dört Mevsim  Sinop  Fotoğraf  Yarışması’na  ait  şartname  ve  başvuru  formuna 
 aşağıda belirtilen web sitelerinden ve Valiliğin ilgili birimlerinden ulaşabilirsiniz: 
 
http://www.sinop.gov.tr 
http:// www.sinopkulturturizm.gov.tr
http:// www.tfsf.org.tr
 
YARIşMA TAKViMi           :
Son Katılım Tarihi                 : 10.12.2012
Jüri Toplantı Tarihi               : 18.12.2012
Sonuçların Duyurulması       :  21.12.2012
Ödül  Töreni  ve  Sergi Tarihi  :  Sinop Valiliği  ve Kültür  ve  Turizm Müdürlüğü  resmi web
sitelerinden duyurulacak.Ayrıca ödül alanlara e-posta ve telefon ile bilgi verilecektir.
 
SEÇiCi KURUL:
 
Vedat OSMANOĞLU           TFSF 
isa ÇELiK                              Fotoğrafçı 
Gültekin TETiK                     Fotoğrafçı 
Yusuf BAYRAKÇI                Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Aşkın AYRANCIOĞLU        Karikatürist
Ata EROL                               Fotoğrafçı SiFAD
Embiya SANCAK                  Fotoğrafçı 
Z. Zeki ÖZCANOĞLU          Fotoğrafçı   
Sümer ÖZVATAN                 Fotoğrafçı SiFAD 
 
ÖDÜLLER:
 
        BiRiNCi    (Altın Objektif)     : 2.000,-TL
        iKiNCi      (Gümüş Objektif)  : 1.500,-TL
        ÜÇÜNCÜ  ( Bronz Objektif)   :1.000,-TL
 
DEĞERLENDiRME:
 
Seçici Kurul, 18.12.2012  tarihinde Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda  toplanacak ve  toplama 
merkezine verilen eserlerin  incelemesini yaparak, ödüle ve sergilemeye değer bulunan eserleri
belirleyecektir.  Yarışmanın  sonuçları  www.sinop.gov.tr,  www.sinopkulturturizm.gov.tr  ve
www.tfsf.org.tr web sayfalarında ilân edilecektir.
 
SERGiLEME:
 
•  Yarışmada ödül alan ve  sergilenmeye değer görülen eserler, Sinop Valiliği’nce uygun
görülen tarihlerde çeşitli yerlerde sergilenecektir.
 
ESERLERiN iADESi:
 
•  Sergi bitiminden  sonra Valiliğimize gönderilmiş olan ve dereceye girememiş eserlerin
yer  aldığı  CD/DVD’ler  iade  edilmeyecek,  TFSF  temsilcilerinin  gözetiminde  imha
edilecektir. 
 
•  Eserlerini  Sinop  Valiliği  arşivine  bağışlamak  isteyen  katılımcıların  bunu  katılım
belgelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
 
•  Ödül  alan  ve  sergilenen  eserler  CD  ortamına  yüklenecek  ve  bir  katılım  belgesi  ile
birlikte tüm katılımcılara gönderilecektir.
 
Yarışmamız  TFSF  2012/44  numara  ile  onaylanmıştır.  Yarışma  süresince  TFSF  Temsilcisi
bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin