BİRİNCİ LiSELER ARASI ŞİİR YARIŞMASI

T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi

BiRİNCi LiSELER ARASI ŞIIR YARIŞMASI ŞARTNAMESI YARIŞMANIN AMACI:
Lise çağındaki gençler arasında şiir yazanları özendirmek ve onların okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.
Metinlerarasılık kavramını şiire uygulayıp şiirimize geleneğin izinde çağdaş yapıtlar kazandırmak.
Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
Kültür, sanat, çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek.
YARIŞMANIN KONUSU: Metinlerarasılık Bağlamında “Memleket isterim” Şiirine Zeyl (aynı form ve içerik)

HEDEF KİTLE:Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar) KATILIM ŞARTLAR!:
1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine açık ve ücretsizdir.
2.Şiir yarışmasının konusu, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiiriyle aynı biçim ve içerikte şiir yazmadır.
Her bir yarışmacı tek şiir ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılacak şiirler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında İki(2) sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
Değerlendirmede dil, tema, ahenk unsurları, imge, çağnşım, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kaianımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.) Engelli bireylerimizin yarışmaya katılımını teşvik etmede ve kolaylığı sağlamada Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi gerekli önlemleri alacaktır. 11.Yarışmaya başvurup mansiyon ödülünden sonra gelecek ilk üç(3) engelli adaya Cahit Sıtkı TARANCI’nın eserlerinden oluşan kitap seti hediye edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin —kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayımlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne aittir. Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Dereceye giren öğrencilerin para ödülleri kişilerin ibraz edecekleri hesap numaralarına yatırılacaktır Yarışmanın bütçesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU VE İLETİŞİM — Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir. — Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin ödülleri İBAN ile banka hesap numaralarına gönderilecektir. — Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir öğretmeni/velisi eşliğinde 16 Haziran 2021 Çarşamba günü, REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ Konferans Salonu’nda yapılacak ödül törenine katılacaklardır. Yarışmaya katılacaklar, eser ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp, 967885@meb.k12.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Tel: O 412 2621930 Adres: Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Elazığ Yolu Üzeri 5. Km Süleyman Demirel Eğitim Kampüsü Forum AVM Karşısı YENIŞEHIR / DIYARBAKIR

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

Exit mobile version