Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu

Sempozyum Hakkında
Dünya devletleri arasında süren çıkar çatışmaları, daha fazla coğrafyaya hâkim olma düşüncesi, bu maksatla yoğunlaşan silahlanma yarışı ve Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikirleri devletler arasında ayrışmaya ve ittifaklar oluşmasına yol açmıştır. Dönüşü mümkün olmayan bir yolda dünya, o güne kadar görmüş olduğu en büyük savaşlardan birinin eşiğine gelmiş, nihayet Avusturya veliahtının öldürülmesi savaşı fiilen başlatmıştır.

Milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına, büyük kitlesel göçlerin meydana gelmesine yol açan Birinci Dünya Savaşı, bütün dünyayı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş olan büyük bir felakettir. İmparatorlukların yıkılmasına yol açan savaş, sınırların yeniden çizilmesine sebep olmuştur. Savaştan en büyük zararı siviller görmüş, yoksulluk ve sefalet insan hayatının bir parçası haline gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan en çok etkilenenlerin başında Osmanlı Devleti gelmektedir. Başta Çanakkale Cephesi olmak üzere yer yer başarılar elde etmesine rağmen, savaştan mağlup ayrılmış ve ağır şartlar taşıyan anlaşmalar imzalamak zorunda bırakılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı, idealizmle başlayıp nefretle son bulmuş ve siyasete duyulan güveni de sarsmıştır. Yeni rejimler ve devletler ortaya çıkmış; faşizm, kominizm gibi ideolojiler güç kazanırken dünya, Amerika ve Sovyet Rusya olarak iki kutba bölünmüştür.

Savaşların devam ettiği günümüzde, 100. yılında Birinci Dünya Savaşı’nı her yönüyle masaya yatırmak ironik olduğu kadar gereklidir. Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılında, savaşı bütün yönleriyle ele almak ve bilimsel esaslara göre yeniden yorumlamak amacıyla, Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu yapılacaktır. Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle Bitlis Eren Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının özgün tebliğleri ile katkıda bulunacağı bilimsel bir etkinlik olacaktır. Aşağıda, sempozyumda sunulacak muhtemel bildiri başlıklarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Birinci Dünya Savaşı’nı Hazırlayan Şartlar, Osmanlı Devleti ve Diğer Devletlerin Durumu
Birinci Dünya Savaşı’nda Cepheler; Çanakkale, Sarıkamış, Kafkasya ve Ortadoğu…
Savaş Öncesi ve Savaş Esnasında Yapılan Gizli Antlaşmalar
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Durumu
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması ve İşgal Hareketleri
Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar
Birinci Dünya Savaşı ve Musul-Kerkük Meselesi
Şark Meselesi ve Oryantalizm Bağlamında Birinci Dünya Savaşı, Savaş Sonrası Oluşan Devletler ve Yeni Dünya Düzeni
Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu ve Milli Mücadele Hareketi
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Topraklarında Tahrip Edilen Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarımız
Edebiyatımızda, Kültür ve Fikir Hayatımızda Birinci Dünya Savaşı

İletişim
Tel: 0434 228 33 55
Faks: 0434 228 33 56
E-posta: [email protected]
Web Sayfası: http://ubds.beu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.