Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve E-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri

Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme
TÜBİTAK 2237/A

Değerli Araştırmacılar,
Türkiye’de bir devlet ya da vakıf üniversitesinde sosyal veya beşeri bilimlerde yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilere yönelik olarak hazırlanan “Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve E-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri” adlı bilimsel eğitim etkinliği 24.05.2021-27.05.2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Siz değerli araştırmacıları etkinliğimize bekliyoruz. Etkinlik ücretsiz olup etkinlik giderleri TÜBİTAK 2237/A programı kapsamında karşılanacaktır.

Prof. Dr. Arif ALTUN
Etkinlik Koordinatörü

Etkinliğin Konusu
TÜBİTAK destekli gerçekleştirilecek bu seminerin amacı; farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilere yönelik,

öğrenenlerin bireysel özelliklerine, öğretimi bireyselleştirmeye ve bireyselleştirilmiş e-öğrenme ortamlarının tasarımına yönelik kapsayıcı kuramsal bilgiler sunmak,

bilişsel özelliklerin objektif ve fizyolojik ölçümü için gerekli bilgi ve beceriler konusunda farkındalık kazandırmak,

öğrenme süreçlerini daha nesnel olarak gözlemleyip anlamaya çalışmak için hangi yöntemlerin ve teknolojilerin işe koşulabileceğini açıklamak,

öğrenme sürecinin ölçülebilirliğine ve öğretimi bireyselleştirmeye ilişkin farklı paradigmalara dayalı tartışmalar gerçekleştirmek

açık ve uzaktan eğitim alanında çalışmak isteyen bilim insanlarına ve genç araştırmacılara yol gösterici araştırma önerilerinde bulunmak ve olası problem durumlarını ortaya koymaktır.

Etkinlik kapsamında bu amaç doğrultusunda ilgili araştırma – geliştirme süreçlerine ilişkin konu anlatımlarını içeren oturumlarla birlikte yuvarlak masa ve tartışma etkinlikleri yer alacaktır.

Etkinliğe Katılacakların Belirlenmesinde Aranan Koşullar
Düzenlenecek etkinlik için katılımcı seçiminde TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler dikkate alınmıştır. Buna göre katılımcıların sahip olması gereken koşullar aşağıdaki verilmiştir:

Herhangi bir programda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak,

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak.

Seçilecek katılımcıların belirlenmesinde; e-öğrenme alanında uygulamaya dönük deneyime sahip olmak ve/veya e-öğrenme alanı ile ilişkili lisansüstü düzeyde en az bir ders almış veya alıyor olmak, tercih sebebi olacaktır. Ayrıca, katılımcıların okul/kurum/şehir/cinsiyet açısından dengeli dağılımın sağlanmasına özen gösterilecektir. Bununla birlikte lisansüstü öğrencilerin çalıştıkları konu alanları bağlamında uyumlu olabilecek şekilde gruplandırılması sağlanacaktır.

Başvuru Tarihleri: Etkinliğe son başvuru tarihi, 15 Nisan 2021’dir.

Etkinlik Tarihi ve İletişim:
Tarih: 24.05.2021 – 27.05.2021 (4 gün)

İletişim: Etkinlikle ilgili sorularınız için bes2021hu@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.