Bireysel Silahsızlanma “Yaşama Hak Tanıyın” Çizgi Film Yarışması

Çizgi Film Yarışma
Çizgi Film Yarışma

Bireysel Silahsızlanma “Yaşama Hak Tanıyın” konulu Çizgi Film Yarışmamız başvurularınızı bekliyor!

Animasyonun gücünden yararlanarak artan bireysel silahlanmaya dikkat çekmeyi hedefleyen yarışmanın sonucunda, birinciye 15.000, ikinciye 10.000, üçüncüye ise 7.00 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Eserlerinizi vakif@umut.org.tr veya ebru.ilke@umut.org.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya dijital başvuruda bulunabilirsiniz!

Son başvuru: 1 Eylül 2023 Cuma

BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ
GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMASI
“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA: YAŞAMA HAK TANIYIN”
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) YARIŞMA

KONU
“ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON)” yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” olarak belirlenmiştir.

AMAÇ
Umut Vakfı, Animasyon Sanatının toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek toplumsal boyutuna dikkat çekmek, düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüleri kullanarak kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Yarışma; Barışın önce iki insan arasında başlayarak topluma yayılabileceği mesajını, bireysel silahlanmayla oluşan şiddetin aksine bireysel silahsızlanmanın barışçıl görüntüleriyle topluma verebilmeyi amaçlamaktadır. Yarışmaya katılan eserlerin görsel medyada ve Umut Vakfı etkinliklerinde yayınlaması suretiyle toplumda sorunla ilgili duyarlılık oluşturmak ve konuya sahip çıkılması teşvik edilecektir.

KOŞULLAR
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Umut Vakfı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında tüm bireysel amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Daha önce ödül almış, dereceye girmiş eserler yarışmaya katılamaz. Umut Vakfı’nın iptal hakkı her aşamada geçerlidir.

4. Her yarışmacı, en fazla 2’er (ikişer) eserle yarışmaya katılabilir.

5. Gönderilen eserler mp4, mpeg, mov ve avi formatında olmalıdır. Boyut olarak minimum FULL HD (1920X1080) olmalıdır…

6. Eserlerin en fazla 3 (üç) dakika uzunluğunda olması önerilir.

7. Filmin en son karesinde aşağıdaki ibare mutlaka jenerik olarak okunabilir ve görülebilir biçimde, 10 saniye süre ile yer almalıdır.

8. Eserlerde kullanılan görüntülerin ve müziklerin/seslerin telif hakları katılımcıda olmalıdır. Aksi bir durum Umut Vakfı’nı bağlamamaktadır.
Yarışmacı /Eser sahibi veya sahipleri Umut Vakfı’na teslim ettikleri eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, uyuşmazlık çıkması halinde UMUT VAKFI yarışmacının katılımını ve eserin değerlendirilmesini tek yanlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ile eser sahibi, Umut Vakfı’na devrettiği mali hakları, başkaları aracılığıyla veya bizzat kullanmak suretiyle rekabet etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9 Yarışmacıların, eserin kısa öyküsünü, eserle ilgili 2-3 kare görseli ve bu eserle anlatmak istedikleri ana fikri gönderilere eklemeleri önerilir.

10. Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.

11. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formuyla eserler online (YouTube, Vimeo, Drive ya da We-transfer) olarak ebru.ilke@umut.org.tr, vakif@umut.org.tr adreslerine gönderilebilir.
Başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu şartnamede yazılı olan koşulları kabul eden başvurucu bu şartnameyi seçtiği rumuzu da yazarak altını imzalamalıdır.

YARIŞMAYLA İLGİLİ İLETİŞİM ADRESİ
Ad Soyad : Ebru İlke Bingör
Tel : 0212 216 06 70
Adres : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Gayrettepe – Beşiktaş, İstanbul
E-posta : ebru.ilke@umut.org.tr – vakif@umut.org.tr

ÖDÜLLER
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Çizgi Film (Animasyon) Yarışması’na katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine değer görülen eserler Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye girecek olan yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:
• Birincilik Ödülü : 15.000 TL
• İkincilik Ödülü : : 10.000 TL
• Üçüncülük Ödülü : 7.000 TL
Ayrıca Seçiciler Kurulu, jüri özel ödül (plaketi) ve mansiyon (plaketi) ile herhangi ber eseri övgüye değer bularak, ödüllendirmekte serbesttir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 1 EYLÜL 2023 Cuma
Seçici Kurul Toplantısı : 08 Eylül 2023 Cuma
Ödül Töreni : 28 Eylül 2023 Perşembe
ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2023 Perşembe günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.

TELİF HAKKI
Yarışma sonunda ödül alan ve gösterime değer bulunan eserler öve yarışmaya katılan tüm eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan ve diğer kanunlardan kaynaklanan tüm hakları ; yapımcı /telif hakkını devralan sıfatıyla Umut Vakfı’na devredilmiş sayılır, eser sahibi Umut Vakfıdır. Umut Vakfı ödül alan ve gösterilmeye değer bulunan ve yarışmaya katılan tüm eserleri, tüm çalışmalarında, etkinliklerinde, gösterimlerinde, eğitim faaliyetlerinde, her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına sahiptir. Bu nedenle yarışmaya katılmış eser sahibi yapımcılara ayrıca telif veya bir bedel ödemeksizin sahiptir.
Katılımcı, sinema eserinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı ve canlandırma tekniği ile yapılmış sinema eserinde, animasyonlarda, animatör de dahil olmak üzere yarışmaya gönderilen eserlerin tümüyle eser sahibi sayılacağından, yarışmaya katılmış bu eserler nedeniyle 3. Kişilerin ve kurumların, kuruluşların, 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabı kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu kabul etmiştir. Sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eser sahibi ile 3. Kişilerin, kurumların, kuruluşların arasında çıkan bir uyuşmazlık halinde Umut Vakfı eserin ödül kazanması halinde kazanılmış ödülü, yarışmaya katılım hakkını yarışma öncesi veya sonrasında tek taraflı ve gerekçe göstermeksizin iptal etmeye hak sahibidir.
Ödül kazanan ve gösterime değer bulunan eser veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen eserlerden biri olarak yayınlanması hakkı öncelikle Umut Vakfı’nındır. Umut Vakfı tarafından ödül verilen eser Umut Vakfı yayını olarak yayınlama hakkı Umut Vakfına devredilmiştir. Söz konusu eser sahipleri FSEK’dan kaynaklanan mali haklarını, işleme hakkını, çoğaltma hakkını, yayma hakkını, temsil hakkını, dijital iletimde dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü yayın araçlarıyla umuma yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını, meslek birliklerine devrettiği tüm mali hakları saklı kalmak kaydı ile yer, sayı ve içerik itibariyle ve süre bakımından sınırsız olarak Umut Vakfına devretmişlerdir. Bu şartnamede yazılı koşullar bakımından

saptanan mali hakların devrine dair bu şartname ayrıca eserle ilgili hakların devri bakımından yetki belgesi olarak kabul edilmiştir.

Umut Vakfı, adı geçen eserleri, tüm etkinliklerinde kullanabileceği gibi eserin içeriğini kısmen veya tamamen kullanma veya etkinliklerinde işlenmiş eser olarak değerlendirme ve kullanma hakkına da sahiptir.

Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır.
Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Umut Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda yayınlanması ve kullanılması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Umut Vakfının devraldığını kabul ve taahhüt eder.

DİĞER HUSUSLAR
Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.
Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.