Birey Okulları 3.Geleneksel Ortaokul Hikaye Yarışması

3.Geleneksel Ortaokul Hikâye Yarışması! Yarışmaya, Türkiye geneli Birey Okullarımızdaki ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz!

Ülkemizin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı’nda gazi ve şehit olan ecdadımızı Birey Kurumları olarak saygı ve minnetle anarak bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Birey Okulları 3. Geleneksel Ortaokul Hikâye Yarışmamızın temasını “VATAN” teması olarak belirledik.

Yarışma Başvurusu
Hikâyeler hikaveyarismasi@birey.com e-posta adresine gönderilecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışmaya, Türkiye genelinde Birey Okullarımızdaki ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

• Bir öğrenci yalnızca bir hikâye ile yarışmaya katilabilir.

• Metin, hikâye türünün biçim ve yapı özelliklerine uygun biçimde yazılmış olmalıdır.

• Hikâye, “vatan” temasında yazılmış olmalıdır.

• Hikâye, bilgisayar ortamında Word dosyasına, kalın 12 punto büyüklüğünde “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır. Hikâyenin gönderimi yapılırken yazı PDF dosyasına çevrilmelidir.

• Hikâye 2 sayfadan az ve 4 sayfadan fazla olmamalıdır.

• Hikâyenin sonunda hikâyeyi yazan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfi, numarası, velisinin adı ve telefon numarası yazılmalıdır.

• Başvuruların katılım koşullarına uygunluğu raportörler tarafından denetlenir.

• Gönderilen hikâyelerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için e-posta ile gönderilen dosyaya hikâyeyi yazan öğrencinin adı ve hikâyesinin adı yazılmalıdır.

• Katılım koşullarına uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday hikâyeler, seçici kurul tarafından değerlendirilir.

• Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif hakkı eser sahibine aittr. Birey Kurumları eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktir.

• Yarışmaya katlan hikâyelerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce
düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarahndan yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 29 Ekim 2022 Yarışma Başvuru Son Tarihi: 1 Aralık 2022

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü: 5000 D&R Hediye çeki
İkincilik Ödülü: 3000 D&R Hediye çeki
Üçüncülük Ödülü: 1500 D&R Hediye çeki

Yarışma Sonucu
Ödül almaya hak kazanan hikâyeler “www.birey.com” internet adresinde 2 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir.