BİRDİK BİZ OLDUK PROJE AMAÇLARIMIZ

Projenin Amaçları ve Hedefleri

1. Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek

2. Web 2.0 araçlarını kullanarak teknoloji gerektiği yerde gerektiği kadar kullanabilme farkındalığı sağlamak

3. Farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmak

4. Empati becerilerini geliştirmek

5. Özgüvenlerini arttırmalarına yardımcı olmak

6. Projede elde edilen kazanımları günlük hayatlarına aktarabilmelerini sağlamak.