Bir Vatan Hikâyesi

Hikâye Yarışması Konu, Amaç Ve Katılım Şartları;

PROJE ADI: Bir Vatan Hikâyesi

PROJE SAHİBİ: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi

KONU
Vatan’ın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden ‘’Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’’ diyen kahraman şehitlerimiz, vücutlarının bir parçasını toprağa gömen destansı tarihimizin yaşayan abideleri gazilerimiz, geçmişten beri bağımsızlık savaşımızda bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir. Vatan sevgisi öylesine söylenmiş bir söz değildir. Tarihimiz bu konuda birçok destanlar ve nice kahramanlık öyküleriyle doludur. Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlık uğruna savaşmaktan vazgeçmemiş, milleti için şehit ve gazi olmayı kendine borç bilmiştir. Bu sebeple şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmamalı onlara olan saygımızı yakışır bir şekilde yerine getirmeliyiz.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar

Senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!
Allah Yolunda Öldürülenlere ‘Ölüler’ Demeyiniz. Bilâkis Onlar Diridirler, Lâkin Siz Anlayamazsınız (Bakara, 154)

AMAÇ
Milli Kültürümüzü oluşturan yazılı ürünleri kamuya tanıtmak, insanlığın düşünce ürünlerinden dilimize kazandırılmaları gerekli görülenleri, çağdaş ve geçmiş Türk Kültür ürünlerini milletimizin yararına sunmak, Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün halinde korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesinde, bütünleştirici ortak milli şuur, tutum ve davranışların geliştirilmesini sağlamak amacıyla; 19 Eylül gazileri anma programlarımız çerçevesinde derneğimiz tarafından ‘’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’’ diyerek toplumsal sorumluluk projesi olarak hazırlanmıştır.

Hikâye yarışması öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmaması anılarının yaşatılması ve genç nesillere bilgi aktarılması çerçevesinde toplumumuzu bilinçlendirmek, gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla elde edilecek hikâyelerden bir kitap veya dergi oluşturularak gelecek nesillere aktarılması düşünülmüştür. Ortaya çıkacak eserden elde edilecek gelir ile üniversite çağında olan şehit ve gazi yakınları ile ihtiyaç sahibi başarılı gençlere burs sağlanarak eğitim desteği verilmesi planlanmıştır. Ayrıca gençlerin hikâyeleri hazırlarken araştırma, düşünme, okuma, dinleme, yazma ve anlama yetilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

ŞARTLAR
1. Bu hikâye yarışması 19 Eylül Gazileri Anma Günü münasebetiyle derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.

2. Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bu yarışma dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.

3. Bu projenin her aşamasında reklam afişi yaparak yayınlanma sosyal medyada tüm basın araç ve gereçlerin de kullanarak paylaşma basın açıklaması ve bilgilendirme yapma hakkı Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesine aittir.

4. Hazırlanacak eserlerde milli menfaatlerimize uymayan söz ve düşüncelere yer verilmesi, milli bütünlüğümüzün zedelenmesi, hakaret, iftira içerikli sözler olması durumunda yarışmadan men edilerek, bu söz ve söylemler hakkında sorumlularına yasal işlem başlatılacaktır.

5. Eserlerde herkesin kolaylıkla anlayabileceği, Türkçenin kurallarına uygun bir dil kullanılması gerekmektedir.

6. Yarışmaya T.C vatandaşı 12 (dahil) ile 22 (dahil) yaş aralığında tüm Türkiye genelinden katılım sağlanabilecektir. Ayrıca yarışmaya şehitlerimizin çocukları, kardeşleri ve gazilerimizin çocukları, kardeşleri katılabileceklerdir.

7. Yarışmaya katılan kişiler, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin kendileriyle iletişime geçip, röportaj yaparak bilgileri toplayıp fotoğraflarını da kullanarak hikâye hazırlayacaktır.

8. Hikâyede bahsedilen kişilerin kendileri, kendileri hayatta değilse vasi sayılan kişilerin verdikleri bilgi ve beyanların altına imzalarını atarak hikâyede yer alan sözlerin kendilerine ait olduğunu beyan edeceklerdir.

9. Hikâyede konu edilen kişilerle ilgili zaman ve mekanları gösterir ya da anıyı gösterebilecek eşyalara ait tamamlayıcı fotoğraf eklenebilecektir.

10. Hikâyesini yazdığınız şehidimizin ailesinden, gazimizin kendisinden elde ettiği bilgi ve fotoğrafların derneğimiz tarafından yayınlanmasına görsel ve sanatsal amaçlarla kullanılabilmesine, basınla paylaşılabilmesi amacıyla muvafakat (EK-1) almaları şarttır.

11. Yarışmaya katılan tüm hikâyeler BİR VATAN HİKÂYESİ isimli kitap veya dergide birleştirilerek yayınlanacağından tüm hikâyelerin sonunda yazarının adı belirtilecektir. Hikâyeye konu olan kişiler ve yazarları yarışmaya katılırken bu şartların tamamını kabul ederek ilerleyen süreçte herhangi bir telif hakkı (EK-1) talebinde bulunamayacaklardır.

12. Kitap veya dergi olarak basılarak yayınlanacak eserlerin sıralaması öncelikle yarışma sonucunda dereceye giren hikâyeler önsözden sonra gelen ilk sayfalara basılacak diğerleri eserde hikâyeye konu edilen kişilerin isim sıralamasına göre alfabetik sıralanarak kitap veya dergide yer alacaktır.

13. Yayınlanacak olan kitap veya derginin önsöz bölümü Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır tarafından yazılacaktır.

14. Yarışmaya katılacak kişiler 15 Haziran – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında www.sehitgaziadana.org web sitemizden online talep formunu doldurup müracaat edeceklerdir.

15. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler online müracaat formunu doldurarak başvurmak zorundadır, aksi halde gönderilecek hikâye metni değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Yarışmaya katılan kişiler müracaat etmeleri halinde 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında hikâyelerini yazarak derneğimize iletmiş olmalıdırlar. Her katılımcının bir hikâye yazarak gönderme hakkı bulunmaktadır.

17. Hazırlanan hikâye metni e-mail adresi, Whatsapp, Telegram, Bip programlarından PDF dosyası olarak veya kargo ya da PTT aracılığıyla yazılı belgeleri en geç 15 Ağustos’a kadar Derneğimize iletilmiş olmalıdır.

18. Hikâyede yer ve konu olacak tüm bilgi, fotoğraf ve belgeler için kişilerden alınacak muvafakat yalnızca Derneğimiz tarafına verileceğinden, hikâyeyi hazırlayan ya da üçüncül başka kişi, kurum veya kuruluşlar her ne şekilde olursa olsun yayın yapamayacaktır.

19. Katılımcıların yazmış oldukları hikâyede yer alacak tüm bilgi, fotoğraf ve belgeler hakkında oluşacak yasal sorumluluk katılımcıların kendine ait olacaktır.

20. Yarışmaya katılanlar tarafından hazırlanan hikâyenin yayınlama ve gösterim hakkı derneğimize ait olup, web sitemiz veya tüm sosyal medyalarımızda yayınlayarak basınla paylaşma hakkı derneğimize aittir. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartı kabul etmiş sayılırlar.

21. Yarışma için gönderilen hikâyeler 15 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında değerlendirilerek en geç 15 Eylül günü www.sehitgaziadana.org web sitemizden yayınlanarak kişilere verdikleri iletişim adresleri aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

22. Yarışmaya katılan eserler dernek yönetim kurulu kararı ile görüşme yapılan kurum veya kuruluşun oluşturulacağı komisyon tarafından değerlendirilecektir. Komisyon tarafından talep edilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyelerinden istenilen sayıda gözlemci katılacaktır. Katılan gözlemciler değerlendirmeye müdahale edemezler.
23. Değerlendirme komisyonunda görev alacak kişilerin birinci derece yakınlarına bu yarışmaya katılım hakkı sağlanmayacaktır.

24. Yarışmada dereceye giren katılımcılara hediyeleri en geç 20 Eylül günü kendileri ile iletişime geçilerek verecekleri banka IBAN numaralarına havale yoluyla teslim edilecektir.

25. Yarışmada dereceye girenlere takdim edilecek hediyeler;

Birinciye 2000 TL
İkinciye 1250 TL
Üçüncüye 750 TL

26. Derneğimizin iletişim adresleri;
Adres; Fuzili Cd. Merkezpark İçi Sinanpaşa asma köprü yanı Seyhan/ADANA Telefon: 0322 457 27 22 GSM: 0505 600 32 94
Web: www.sehitgaziadana.org E-mail: adanaharp-sehitgazi@hotmail.com
adanaharp@sehitgaziadana.org
Whatsapp/Telegram/Bip: 0505 600 32 94

27. Toplanan hikâyelerden bastırılacak kitap veya derginin tüm iç-dış dizaynı, baskı tarihi, baskı adeti, dağıtım şeklini ve yayınlanma süresi derneğimiz tarafından belirlenecek ve yaşanacak tüm aksaklıklardan derneğimiz sorumlu olacaktır.

28. Kitap veya dergiden elde edilecek gelirin burs amaçlı kullanılacak ve satış devam ettikçe burs verilmeye devam edilecektir.

29. Burs verilecek öğrencilerin belirlenme şart ve süresini derneğimiz belirleyecektir.

30. Müracaat dilekçesinde yer alan şahsi bilgileriniz gizlenerek kimseyle paylaşılmayacaktır.

31. Müracaat dilekçesini doldurarak katılım sağlayan tüm katılımcılar yukarıda yazılı şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.