Bir Vatan Hikâyesi

BİR VATAN HİKÂYESİ

HikâyeY arışması Konu, Amaç Ve Katılım Şartları;

PROJE ADI:Bir Vatan Hikâyesi

PROJE SAHİBİ: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi

KONU
Vatan’ın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden ‘’Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’’ diyen kahraman şehitlerimiz, vücutlarının bir parçasını toprağa gömen destansı tarihimizin yaşayan abideleri gazilerimiz, geçmişten beri bağımsızlık savaşımızda bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir. Vatan sevgisi öylesine söylenmiş bir söz değildir. Tarihimiz bu konuda birçok destanlar v kahramanlık öyküleriyle doludur. Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlık uğruna savaşmaktan vazgeçmemiş, milleti için şehit ve gazi olmayı kendine borç bilmiştir. Bu sebeple şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmamalı onlara olan saygımızı yakışır bir şekilde yerine getirmeliyiz.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…
Bedr’inarslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar
Senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!
’’Allah Yolunda Öldürülenlere ‘Ölüler’ Demeyiniz. Bilâkis Onlar Diridirler, Lâkin Siz Anlayamazsınız’’ (Bakara, 154)

AMAÇ
Milli Kültürümüzü oluşturan yazılı ürünleri kamuya tanıtmak, insanlığın düşünce ürünlerinden dilimize kazandırılmaları gerekli görülenleri, çağdaş ve geçmiş Türk Kültür ürünlerini milletimizin yararına sunmak, Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün halinde korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesinde, bütünleştirici ortak milli şuur, tutum ve davranışların geliştirilmesini sağlamak amacıyla; 19 Eylül gazileri anma programlarımız çerçevesinde derneğimiz tarafından ‘’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’’ diyerek toplumsal sorumluluk projesi olarak hazırlanmıştır.
Hikâye yarışması öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmaması, anılarının yaşatılması ve genç nesillere bilgi aktarılması çerçevesinde toplumumuzu bilinçlendirmek, gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla elde edilecek hikâyelerden bir kitap veya dergi oluşturularak gelecek nesillere aktarılması düşünülmüştür. Ortaya çıkacak eserden elde edilecek gelir ile üniversite çağında olan şehit vegazi yakınları ile ihtiyaç sahibi başarılı gençlere burs sağlanarak eğitim desteği verilmesi planlanmıştır. Ayrıca gençlerin hikâyeleri hazırlarken araştırma, düşünme, okuma, dinleme, yazma ve anlama yetilerini geliştirmelerine katkı sağlanacaktır.

ŞARTLAR
1. Bu hikâye yarışması 19 Eylül Gazileri Anma Günü münasebetiyle derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.
2. Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle bu yarışma dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.

3. Bu projenin her aşamasında reklam afişi yaparak yayımlanma sosyal medyada tüm basın araç ve gereçlerin de kullanarak paylaşma basın açıklaması ve bilgilendirme yapma hakkı Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesine aittir.
4. Hazırlanacak eserlerde milli menfaatlerimize uymayan söz ve düşüncelere yer verilmesi, milli bütünlüğümüzün zedelenmesi, hakaret, iftira içerikli sözler olması durumunda katılımcıyarışmadan men edilecektir.
5. Hikayedeherkesin kolaylıkla anlayabileceği, Türkçenin kurallarına uygun bir dil kullanılması gerekmektedir.
6. Yarışmaya T.C vatandaşı 12 (dahil) ile 22 (dahil) yaş aralığında tüm Türkiye genelinden katılım sağlanabilecektir.Ayrıca yarışmaya şehitlerimizin çocukları, kardeşleri ve gazilerimizin çocukları, kardeşleri de katılabileceklerdir.
7. Yarışmaya katılan kişiler, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin kendileriyle iletişime geçip, röportaj yaparak bilgileri toplayıp hikâyeyazacaktır. Şehit aileleri ve Gazilerimize ulaşmak için ilinizde bununanTürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubeleri ile iletişim kurabilirler. (İletişim için şubelerimize https://sehitgazi.org/subelerimiz web adresinden ulaşabilirsiniz.)
8. Hikâyede konu edilen kişilerle ilgili zaman ve mekanları gösterir yadaanıyı gösterebilecek eşyalara ait tamamlayıcı fotoğraf eklenebilecektir.
9. Hikâyesi yazılan şehidimizin ailesinden, gazimizin kendisinden elde ettiği bilgi ve fotoğrafların derneğimiz tarafından yayınlanmasına görsel ve sanatsal amaçlarla kullanılabilmesine, basınla paylaşılabilmesi amacıyla muvafakat (EK-1) alınacaktır.

10. Yayınlanacak olan kitap veya derginin önsöz bölümü Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından belirlenerek yazılacaktır.
11. Yarışmaya katılacak kişiler 15 Haziran – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasındawww.sehitgaziadana.org web sitemizdenonline talep formunu doldurup müracaat edeceklerdir.
12. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler onlinemüracaat formunu doldurarak başvurmak zorundadır, aksi halde gönderilecek hikâye metni değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Yarışmaya katılan kişiler müracaat etmeleri halinde 1 Temmuzile 15 Ağustostarihleri arasında hikâyelerini yazarakderneğimize iletmiş olmalıdırlar.Her katılımcının bir hikâye yazarak gönderme hakkı bulunmaktadır.
14. Hazırlanan hikâye metnie-mail adresi,Whatsapp, Telegram, Bip programlarından PDF dosyası olarak veyakargo ya da PTT aracılığıylayazılı belgeleri en geç 15 Ağustos’a kadarDerneğimize iletilmiş olmalıdır.

15. Katılımcıların yazmış oldukları hikâyede yer alacak tüm bilgi, fotoğraf ve belgeler hakkında oluşacak yasal sorumluluğu katılımcıların kendine ait olacaktır.
16. Yarışmaya katılanlar tarafından hazırlanan hikâyenin yayınlama ve gösterim hakkı derneğimize ait olup, web sitemiz veya tüm sosyal medyalarımızda yayınlayarak basınla paylaşma hakkı derneğimize aittir. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartı kabul etmiş sayılırlar.
17. Yarışma için gönderilen hikâyeler15Ağustos – 10 Eylültarihleri arasında değerlendirilerek en geç 15 Eylül günüwww.sehitgaziadana.orgweb sitemizden yayınlanarak kişilere verdikleri iletişim adresleri aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.
18. Yarışmaya katılan eserler dernek yönetim kurulu kararı ile görüşme yapılan kurum veya kuruluşun oluşturulacağı komisyon tarafından değerlendirilecektir. Komisyon tarafından talep edilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyelerinden istenilen sayıda gözlemci katılacaktır. Katılan gözlemciler değerlendirmeye müdahale edemezler.
19. Değerlendirme komisyonunda görev alacak kişilerin birinci derece yakınlarına bu yarışmaya katılım hakkı sağlanmayacaktır.
20. Yarışmada dereceye giren katılımcılara hediyeleri en geç 20 Eylül günü kendileri ile iletişime geçilerek verecekleri banka IBAN numaralarına havale yoluyla teslim edilecektir.
21. Yarışmada dereceye girenlere takdim edilecek hediyeler;
Birinciye 2000TL
İkinciye 1250TL
Üçüncüye 750TL
22. Derneğimizin iletişim adresleri;
Adres; FuziliCd. Merkezpark İçi Sinanpaşa asma köprü yanı Seyhan/ADANA Telefon: 0322 457 27 22 GSM: 0505 600 32 94
Web: www.sehitgaziadana.org E-mail: adanaharp-sehitgazi@hotmail.com
adanaharp@sehitgaziadana.org
Whatsapp/Telegram/Bip: 0505 600 32 94
23. Toplanan hikâyelerden bastırılacak kitap veya derginin tüm iç-dış dizaynı, baskı tarihi, baskı adeti, dağıtım şeklini ve yayınlanma süresi derneğimiz tarafından belirlenecek ve yaşanacak tüm aksaklıklardan derneğimiz sorumlu olacaktır.
24. Kitap veya dergiden elde edilecek gelirin burs amaçlı kullanılacak ve satış devam ettikçe burs verilmeye devam edilecektir.
25. Burs verilecek öğrencilerin belirlenme şart ve süresini derneğimiz belirleyecektir.
26. Müracaat dilekçesinde yer alan şahsi bilgileriniz gizlenerek kimseyle paylaşılmayacaktır.
27. Müracaat dilekçesini doldurarak katılım sağlayan tüm katılımcılar yukarıda yazılı şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

EK-1
MUVAFAKAT BELGESİ

Hikâyede bahsedilen kişilerin kendileri, kendileri hayatta değilse vasi sayılan kişilerin verdikleri bilgi ve beyanların altına imzalarını atarak hikâyede yer alan sözlerin kendilerine ait olduğunu beyan ederek,hikâyesini yazdığım şehidimizin ailesinden, gazimizin kendisinden elde ettiği bilgi ve fotoğrafların Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından yayınlanmasına görsel ve sanatsal amaçlarla kullanılabilmesine, basınla paylaşılabilmesi amacıyla muvafakat verilmiştir.Yarışmaya katılan tüm hikâyeler BİR VATAN HİKÂYESİ isimli kitap veya dergide birleştirilerek yayınlanmasına izin veriyorum, tüm hikâyelerin sonunda yazarının adı belirtilmesini istiyorum. Hikâyeye konu olan kişiler ve yazarları yarışmaya katılırken bu şartların tamamını kabul ederek ilerleyen süreçte herhangi bir telif hakkı talebinde bulunamayacaklardır.Hikâyede yer ve konu olacak tüm bilgi, fotoğraf ve belgeler için kişilerden alınacak muvafakat yalnızca Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafına verileceğinden, hikâyeyi hazırlayan ya da üçüncül başka kişi, kurum veya kuruluşlar her ne şekilde olursa olsun yayın yapamayacaktır.Katılımcıların yazmış oldukları hikâyede yer alacak tüm bilgi, fotoğraf ve belgeler hakkında oluşacak yasal sorumluluk katılımcıların kendine ait olacaktır.Yarışmaya katılanlar tarafından hazırlanan hikâyenin yayınlama ve gösterim hakkı Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesine ait olup, web sitemiz veya tüm sosyal medyalarımızda yayınlayarak basınla paylaşma hakkı derneğimize aittir.
Yarışma şartlarında yazılı tüm şart ve sorumlulukları yazdığım hikâyede yer alan tüm yazı ve resimleri hikâyede bahsi geçen kişilerin kendisi, kendi hayatta olmadığından vasi sayılan kişilerden verdikleri bilgi ve beyanlarını yazdığımı kabul ve taktik eder, yukarıda yazılı tüm yazıları okuyarak kabul ettiğimi bu belgede imzalayarak onaylıyorum.
Bu muvafakat name hikâyeyi yazan ve hikâyesi yazılan kişiler tarafından imzalanarak Türkiye harp malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri Derneği Adana Şubesine muvafakat verilmiştir.

Hikâyeyi Yazan Hikâyesi Yazılan veya Vasisi
İsim-İmza İsim-İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.