Bir Varmış Bir Yokmuş Adlı Masal Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ncaİstanbul’da gerçekleştirilen III. Millî Kültür Şurası sonucunda hazırlanan Eylem Planı’nın “12. Çocuk ve Kültür Bölümü” nün 6. maddesi kapsamında, okul öncesi yaş grubu çocuklarımıza yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğümüz tarafından “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı ödüllü masal yarışması düzenlenmiştir.

A) YARIŞMANIN ADI: “ Bir Varmış Bir Yokmuş” Ödüllü Masal Yarışması

B) YARIŞMANIN AMACI: Okul öncesi yaş gruplarına yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek.

C) YARIŞMANIN DAYANAĞI: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası sonucunda hazırlanan Eylem Planı’nın “12. Çocuk ve Kültür” bölümün 6. maddesi.

D) YARIŞMANIN KONUSU: Konu sınırlaması olmamakla birlikte yazılacak masallarda okul öncesi çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak (dürüstlük, iyilik, güzel ahlaklı olmak, yardımseverlik, hoşgörü vs.) evrensel ve etik değerler, çevre bilinci, hayvan sevgisi, millî ve yerel değerleri önemseme gibi temaların dikkate alınması uygun olacaktır.

E) YARIŞMANIN TAKVİMİ
* Yarışmanın ilanı : 18 Şubat 2019 Pazartesi
* Başvuru süresi : 22 Şubat 2019 – 30 Mayıs 2019 Perşembe mesai bitimine kadar
* Eser değerlendirmesi : 03 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
* Sonuçların ilan edilmesi : 24 Haziran 2019 Pazartesi
* Ödül töreni : 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:00
* Yer : Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi

F) MASAL YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI
1- Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışanlar ve yarışma jürisinde görev alanlar ile bunların   1. derece akrabaları (eş, çocuk, kardeş, anne, baba) hariç, T.C. vatandaşı olan herkes yarışmaya katılabilir.

2- Masal, okul öncesi dönemindeki çocukların anlayabileceği akıcı ve yalın bir Türkçe ile yazılacaktır.

3- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün masal metinleri ile yarışmaya katılacaklardır.

4- Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.

5- Bir kişi en fazla bir masalla yarışmaya katılabilir.

6- Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

7- Masal metninde ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ya da felsefi düşünce ve benzeri sebeplerle ayrımcılık içeren ifade veya yargılara; şiddet ve savaş yanlısı anlatımlara yer verilmeyecektir.

8- Masal metninde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer verilmeyecektir.

9- Masal metninde çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumsuz etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilmemelidir.

10- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilecek; kurumun WEB sayfası, sosyal medya hesapları vb. ortamlar ile çeşitli etkinliklerde  yayınlarda eser sahibinin ismine yer verilmek şartıyla yayımlayabilecektir. Yayımlanacak eserler için herhangi bir telif ve ek telif ücreti ödenmeyecektir.

11- Başvuru formu, bu şartname doğrultusunda eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.

12- Yarışmaya verilen dosyalar iade edilmeyecektir.

13- Şartnameye uygun olmayan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartları kabul etmiş sayılır.

G) YAZIM KOŞULLARI
1- Masallar, Word programında Times New Roman yazı karakteri ile A4 kâğıda, 12 punto
büyüklüğünde, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.
2- Masal en fazla 3 (üç) sayfa olabilir.

H) DEĞERLENDİRME KOŞULLARI VE JÜRİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

1- Bu şartname ve eki standart başvuru formuna uygun olarak başvuruda bulunmayan, ıslak imzası olmayan, şartname ve başvuru formundaki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacıların masalları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarışmadan çıkarılır ve jüriye iletilmez.

2- Jüri, Masal Yarışmasına Katılım Koşullarındaki ölçütlerin bütününü birlikte değerlendirerek ilgili masalların
yayımlanmasına karar verir.

I) DEĞERLENDİRME
Yarışmaya katılan masalların Jüri tarafından değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.
* Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma: 20 Puan
* Akıcılık: 15 Puan
* Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel, kültürel ve etik değerlere yer verme: 20 Puan
* Pedagojik uygunluk: 20 Puan
* Masalların teknik özelliklerine uygun olarak yazılması: 25 Puan

İ) ÖDÜLLER
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla
yarışmacılara 6 adet ödül verilir.

Bu ödüller şunlardır:
Yarışmanın birincisine : 2.000 TL
Yarışmanın ikincisine : 1.500 TL
Yarışmanın üçüncüsüne : 1.000 TL
3 adet mansiyon : 3 Adet 250 TL
Ayrıca dereceye giren tüm yarışmacılara kitap seti hediye edilecektir.

Yarışma sonuçlandıktan sonra, Jüri tarafından yayımlanmasına karar verilen masalların yayımlanması, dağıtım iş ve işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü WEB sitesinde de masallar yayımlanır.

J) YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU
1- Yarışmacılar yarışmaya, bu şartnamenin ekinde yer alan matbu standart başvuru formu ile başvuruda bulunarak katılabilirler.

2-Yarışmaya katılım; şahsen elden teslim, posta ya da kargo yoluyla olacaktır. Masal metninin üzerinde katılımcının adı soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir. Başvurular, 1 adet kapalı zarf içerisinde yapılacaktır. Zarfın içerisinde  başvuru formu, masal metni ve masal metninin Word belgesi bulunan bir adet CD yer alacaktır. Zarfın üzerinde ise sadece başvuru adresi ve gönderici kısmında yarışmanın adı ile katılımcının adı ve soyadı  yer alacaktır. Posta ve kargo yoluyla yapılan başvurularda posta ve kargo bedeli başvuru sahibine aittir.
Karşı ödemeli gönderilen posta veya kargo başvuruları kabul edilmeyecektir. Kargo ya da posta ile gönderilen eserlerin kaybolmasından, zedelenmesinden ve gecikmelerden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu tutulmayacaktır. Başvuru süresinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Islak imzalı olmayan, faks veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yarışma şartnamesi ve standart başvuru formu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmî internet sitesi www.kayserikulturturizm.gov.tr adresinden temin edilebilir.

K) BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Hunat Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No: 42 – 38030 Melikgazi/ KAYSERİ
Telefon: (0352) 222 03 63 – 222 08 98

L) SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Yarışma sonuçları Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmî internet sitesinden
(www.kayserikulturturizm.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerine e-posta yoluyla
bilgilendirme yapılacaktır.

MASAL YARIŞMASI BAŞVURU FORMU.pdf