Bir tepkimede çıkan gazın hacminin ölçülmesi

Deneyin Adı:Deneyin Konusu:Gazların hacimlerinin ölçülmesi(Fizik)

Deneyin Amacı:Bir kimyasal tepkimede çıkan gazın hacmini ölçmek

Araç ve Gereçler:

1.Kalsiyum sandoz tableti 2.Tek delikli lastik tıpa 3.Plastik hortum 4.Üçayak(2 adet) 5.Bünzen kıskacı(2 adet) 6.Dik açılı cam boru 7.Bağlama parçaları 8.Dereceli silindir 9.Su 10.Destek çubuğu(2 adet) 11.Erlenmayer 12.Beherglas

Deneyin Yapılışı

Dereceli silindiri ağızına kadar su ile doldurunuz.Beherglasa yarısından biraz fazla su koyunuz.İçi su dolu olan dereceli silindirin ağızını bir elinizle kapatarak ters çevirip beherglasın içine daldırınız.Daha sonra elinizi dereceli silindirin ağızından çekiniz.Plastik hortumun bir ucunu dereceli silindirin içine geçiriniz.Plastik hortumun diğer ucunu dik açılı cam boruya takınız.Dik açılı cam borunun diğer ucuna da lastik tıpayı takınız.Erlenmayere bir miktar su koyduktan sonra erlenmayeri bünzen kıskacı ile destek çubuğuna tutturunuz.Erlenmayere kalsiyum sandoz tabletini atar atmaz lastik tıpayı erlenmayerin ağızına takınız.Erlenmayerdeki suda tabletin tamamı çözününceye kadar bekleyiniz.dereceli silindirin üst kısmında oluşan boş kısmın hacmini ölçünüz.

Sonuç:Bu deneyden gazların da ölçülebilir bir hacmi olduğu sonucuna varılır.