Bir öğretmenden makul olarak ne beklenmelidir?

Bir öğretmenden makul olarak beklenebilecek şeyler şunlar olabilir:

  1. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve öğrencilere bu konuyu açıklayabilecek bir şekilde iletebilmesi.
  2. Öğrencilerle iletişim kurabilme ve onların ihtiyaçlarını anlama konusunda yetenekli olması.
  3. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini tanıma ve buna uygun öğretim yöntemleri kullanma konusunda becerikli olması.
  4. Adaletli ve tarafsız olması, tüm öğrencilere eşit davranması.
  5. Öğrencilerin akademik başarısını takip etme ve geri bildirim sağlama konusunda düzenli ve zamanında olması.
  6. Öğrencilere özgüven kazandırmak ve öz-disiplin oluşturmak için çaba göstermesi.
  7. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemesi ve güvenli bir sınıf ortamı yaratması.
  8. Kendi mesleki gelişimini takip etmesi ve yeni öğretim teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması.
  9. Okulun ve toplumun kurallarına saygı göstermesi ve öğrencilere de bu değerleri aşılaması.
  10. Sorunlu durumlarla başa çıkmak ve gerektiğinde yöneticilere veya velilere iletişim kurmak için yetenekli olması.