“Bir Kalem Bin Kelam” Anı Yazma Yarışması

“Bir Kalem Bin Kelam” Anı Yazma Yarışması

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“BİR KALEM BİN KELAM” ANI YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMA ADI: “BİR KALEM BİN KELAM”

YARIŞMANIN KONUSU: Genç Kalemler yarışması kapsamında hazırlanan “Bir Kalem Bin Kelam” yarışması anı türünde yazılan yazıların derecelendirilerek ilk 3 eserin ödüllendirilmesi.

YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin özünde bir iz bıraktığı için unutamadıkları ve anılmaya değer buldukları olayları, duygu ve düşüncelerini yazma aracılığıyla ifade edebilmeleri ve yazılan eserleri okuyucularıyla paylaşabilmeleri için ortam oluşturmak, öğrencilerimize onların yazma becerilerini ortaya çıkarmaları konusunda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Yarışma anı türünde yazı yazmayı içerir.

3. Anılar bilgisayarda A4 boyutunda, en az 6 en fazla 10 sayfa olacak şekilde 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.

4. Yarışmaya gönderilecek anıların hiçbir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, yazılan anının diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekmektedir.

5. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

6. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1(bir) anı ile katılabilir.

7. Yarışmaya gönderilecek anıların üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.

8. İlçe Müdürlükleri tarafından yarışmacı öğrencinin; adı ve soyadı, okulun iletişim bilgileri yazılıp, eseri ile birlikte bir zarfa konularak hem [email protected] adresine mail yoluyla hem de Müdürlüğümüz ARGE Birimine elden ulaştırılması gerekmektedir.

9. Yarışmaya katılacak eserler 12.03.2018 tarihine kadar Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.

10. Eserler Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak yazı inceleme komisyonu tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilip ilk 3 eser ödüllendirilecektir. Yarışmaya seçilecek eserler önce ilçe komisyonları sonra il komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

11. Yarışmaya katılmak üzere Müdürlüğümüze gönderilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia etmeyecektir. Ayrıca eser ile ilgili tüm yasal sorumluluğun öğrencinin kendisine ait olacağı eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır.

12. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen eserler kitap haline getirilecektir.

13. Yarışma sonuçları 23.03.2018 tarihinde açıklanacak olup ödül töreni 13.04.2018 tarihinde yapılacaktır.

14. Yarışma sonuçları, ödül töreni yeri, zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacaktır.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAK ESERLER

Yarışmada aşağıda belirtilen hususlardan en az birini içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır:

Anı türünün özelliklerine uygun yazılmayan yazılar
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış eserler
Başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler

ÖDÜLLER

1. Birincilik Ödülü: Laptop

2. İkincilik Ödülü: Tablet

3. Üçüncülük Ödülü: Saat

YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ

1. Müdürlüğümüz tarafında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma duyurusunun yapılması

2. Yarışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla tüm ortaöğretim kurumlarına duyurulması

3. Eserlerin Müdürlüğümüze teslim edilmesi

4. Dereceye giren ilk 3 eserin belirlenmesi

5. Ödül almaya hak kazanan eserlerin ilan edilmesi

6. Ödül töreninin yapılması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.