”BİR HİKAYE BİR OYUN” eTwinning projesi Şule GÜL/Şengül Kenan Şenbayrak İlkokulu Adana/TÜRKİYE

‘Bir Hikaye Bir Oyun’ projemizde 4-6 yaş aralığındaki çocuklara Boyut-Miktar kavramlarını hikaye etkinlikleri ile kendilerini ifade edebilen, yaratıcılıklarını kullanabilmeyi ve grup olabilme ve paylaşmayı, farklı materyalleri oyun aracı olarak kullanarak oyun oynayabilmeyi ve hem eğlenmek hem de eğlenirken öğrenmek hedeflemektedir.
In our ‘One Story, One Game’ project, it is aimed for children aged 4-6 to be able to express themselves with the concepts of Size-Amount through story activities, to use their creativity, to be a group and to share, to play games by using different materials as a game tool, and to have fun and learn while having fun.