Bir Hayal Bir Oyun Yarışması 2017

Oyun Yarışması
Oyun Yarışması

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması – 2017

Zorlu Holding tarafından düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması – 2017, geleceğin yazarlarının kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Yarışma Şartnamesi

Yarışmayı Düzenleyen Kurum Zorlu Holding A.Ş.

Yarışmanın Konusu

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları hikayeler ile katılması ve değerlendirme sonucunda birinci seçilen hikayenin profesyonel bir ekip tarafından tiyatro metni haline getirilerek sahneye konulması.

Yarışmanın Amacı

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

AMAÇ
Tüm çocukların hayallerine hayat vermelerinin önünü açmak, hayal güçlerini desteklemek; kurdukları hayalleri hayata geçirebilmek için bir platform sağlamak.
Her şeyin düşlemekle başladığını, başarının ancak hayallerinin peşinden gidip onları hayata geçirenler tarafından yakalanabildiği algısını güçlendirmek.
Çocuklara yazmayı sevdirmek ve çocukları sanata yönlendirmek.
Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
Hedef Kitle

Tüm ilkokul kurumlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi: 22 Mayıs 2017
Başvuruların Başlama Tarihi: 22 Mayıs 2017
Başvuruların Sona Erme Tarihi:  31 Temmuz 2017 (18.00 itibariyle sona erecektir)
Raportör ve Seçici Kurulun Ön Eleme Tarihleri:  15 Ağustos Haftası
Ön Elemeyi Geçen Hikayelerin Jüri ile Paylaşımı:  16 Ağustos 2017
Jüri Değerlendirme Tarihi: 15 Eylül 2017
Kazananların Açıklanması:  19 Eylül 2017
Birinci Seçilen Hikayenin Oyun Metnine Çevrilmesi, Oyun Hazırlıklarının Yapılması ve Oyunun Sahneye Konulması:  Eylül 2017 – Mart 2018
Zorlu Holding dilediği zaman yukarıdaki yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Katılım Şartları
“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına, T.C. sınırlarında tüm ilkokul kurumlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak öğrenciler katılabilir.
Yarışma T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
Hikayenin dili Türkçe olmalıdır.

Başvurular internet ortamında birhayalbiroyun.com web sitesi üzerinden veya aşağıda belirtilen adrese hikaye, başvuru formu ve yarışma şartnamesinin imzalı halinin iadeli taahhütlü posta yoluyla, 31 Temmuz 2017 günü, mesai saati bitiminden önce belirtilen adreste olacak şekilde yapılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.

Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81
Yarışma esaslarına internet sitesinden ulaşılabilecektir. Yarışmaya web sitesi üzerinden başvuracak katılımcıların velileri web sayfasındaki yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı, katılım koşullarını okuyarak onaylamalıdır. Yarışmaya posta yoluyla katılacakların ise, başvuru formunu eksiksiz doldurması, şartnamenin her sayfasının yarışmacıların velileri tarafından imzalanarak yarışacak eserle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar yarışmaya en fazla iki hikaye ile katılabilirler.

Yarışmaya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikayeler ile katılınabilir. Bu durumda hikaye ile birlikte grupta yer alan tüm kişilere dair, başvuru formunda sorulan bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir.

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasındaki amaç öğrencilerin hayal gücünü destekleyerek hayal ettiklerinin gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle yarışmaya katılan hikaye metinleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, başka bir metnin birebir aynısı (kopyası) ve/veya çağrışım yapacak kadar benzeri olmamalıdır. Yarışmaya katılan her hikaye için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen hikayeler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve eserin Zorlu Holding tarafından kullanılması halinde, yarışmacı velisi Zorlu Holding aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Yarışmacıların; raportör, seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta ve kuruluşun reklam, tanıtım ve sosyal medya iletişim çalışmalarını yürüttüğü ajans çalışanlarının herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Yarışma katılımcıları ve velileri hikaye ve kişisel fotoğraflarının yarışmayı ve düzenleyen kuruluşu tanıtmak üzere yazılı / görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılabileceğini ve bunun için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini baştan gayrikabili rücu kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar

Hikaye metinleri internet yoluyla yapılacak başvurularda internet sitesine Word dosyası veya PDF dosyası olarak yüklenmeli, posta yoluyla yapılacak başvurularda ise iadeli taahhütlü posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese, 31 Temmuz 2017 günü mesai saati bitiminden önce adreste olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.Hikaye el yazısı ile yazılmış olarak gönderilecekse 1000-1200 kelime aralığında, eğer bilgisayarda yazılmış olarak gönderilecekse Times New Roman fontu ile 12 punto kullanılarak 2 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır.
Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

Değerlendirme Kriterleri

Hikaye özgün olmalıdır.
Hikâye yarışmacılarının kendi hayal gücü ile dışarıdan yardım alınmadan yazılmış olmalıdır.
Hikaye, bir tiyatro metnine çevrilebilecek şekilde, yazara ilham verecek hayal dünyasına sahip olmalıdır.
Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

Yarışma şartnamesi ve başvuru formu, web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
Yarışmacıların velileri web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur, ardından “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar; yarışmaya posta yoluyla katılacak yarışmacıların velileri şartnamenin her sayfasına imzalayarak, başvuru formuyla birlikte göndermelidir.

Jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ilk 3 hikayenin sahibi ile yedek olarak seçilen 3 hikayenin sahipleri /velileri, yarışmacıların kimlik fotokopisinin ön yüzü, fotoğrafları, okullarından alınan öğrenim durumu belgesi ve kendilerine iletilecek Muvafakatnamenin ıslak imzalı hallerini, yarışmayı kazananların açıklandığı tarihten sonraki 10 gün içinde Zorlu Holding tarafından bildirilecek adrese göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Tüm başvuru belgelerinin eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi verilmesi veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; değerlendirme aşamasına geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İstenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan katılımcılar, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Ayrıca, eserlerini Zorlu Holding ‘in reklam ve tanıtım mecralarında kullanmasını, herhangi bir bedel talep etmeksizin kabul ederler.
Yarışmacılar, yarışmaya sundukları hikayelerin kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin hikaye metni üzerinde hak iddia etmeleri ve/veya Zorlu Holding’den tazminat talep etmeleri halinde sorumluluğun tamamen yarışmacı ve velisine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmacılar ve velileri yarışmaya katıldıkları hikayelerin FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorlu Holding’e devir ve temlik etmiş, tam ruhsat vermiş sayılır. Ayrıca ödül kazanan hikaye sahibi ve velisi, isminin Zorlu Holding tarafından tüm mecralarda yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.

Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
Değerlendirme Aşamaları
Bir Hayal Bir Oyun yarışması aşağıda belirtilen oluşmaktadır.
Birinci Aşama:Başvuru yapan yarışmacıların hikayeleri raportör tarafından teknik şartlar nezdinde incelenip elemeye tabi tutulacaktır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Üyeleri birinci aşamadaki elemeden geçmiş hikâyeleri, değerlendirme kriterleri nezdindeön elemeye tabi tutacak, gerçekleşen eleme sonucu başarılı olan hikâyeleri Jüriye Üyelerine gönderecektir.

Üçüncü Aşama:Jüri Üyeleri, kendilerine gönderilen başarılı hikâyeler için bir toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirilen toplantı sonunda seçtikleri 10 hikâyeyi ve yedek 10 hikayeyi açıklayacaklardır.

Dördüncü Aşama: Birinci seçilen hikaye tiyatro metni haline getirilip 2018 Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahneye konulacaktır. Kazanan kişiye ulaşılamaması ve/veya işbu Şartname gereği kendisinden talep edilen belgeleri 20 gün içinde Zorlu Holding’e iletmemesi durumunda yarışmayı 2.olarak kazanan hikayenin Senaryolaştırılması yapılacaktır. Böyle bir durumda taraflar ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Raportör
Raportörün görevi hikayeleri teknik şartlara değerlendirerek ilk elemeyi gerçekleştirmektir.

Seçici Kurul
Seçici Kurul üyeleri, Raportör tarafından kendilerine ulaştırılan hikayeleri, değerlendirme kriterleri doğrultusunda eleyerek Jüri ile paylaşacaktır.

Jüri
Yarışma Jürisi, Zorlu Holding tarafından belirlenmiş 11 kişiden oluşmaktadır. Jüri üyeleri değerlendirme kriterleri paralelinde ilk 10 ve yedek 10’u belirleyecektir.

Ödüller
Birinci seçilen hikaye oyun metnine çevrilerek 2018 Dünya Tiyatro Günü kapsamında, Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahnelenecektir. Değerlendirme sonucunde belirlenen ilk üç hikayenin sahibi aşağıdaki ödüllerin yanısıra bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” ile mükafatlandırılacaktır.

Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL

Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar
Seçilen ilk 10 ve yedek 10 arasında yer alan hikayelerin sahipleri yarışmacılar ve velileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim hakkı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımını veya sunulması başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyenZorlu Holding’e süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran gayrikabili rücu devir ve temlik ettiklerini, tam ruhsat verdiklerini kabul etmektedirler. Tarafların kazanmış oldukları ödül eserin FSEK kapsamında mali hak devirlerini de içerdiğinden ödül dışında ayrıca Zorlu Holding’ten mali hak devirleri, hikayenin senaryolaştırılması, seslendirilmesi, kitap haline getirilmesi veya başka kullanımlar için ayrıca bir bedel talebi olmayacaktır.
Zorlu Holding, seçilen ilk 10 asil ve yedek hikayeler dışında yarışmaya katılanlar arasından uygun gördüğü diğer hikayeler için de, hikaye sahibi Yarışmacı ile bu kapsam dışında başkaca anlaşma yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar.
Zorlu Holding, süre sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılan tüm hikayeleri yayınlamak, proje ve tanıtımlarında kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Hikâye metinlerinin başkasına ait, alıntı, benzer veya kopya olmaması gerekir. Aksi takdirde Zorlu Holding’in uğrayacağı her türlü zarardan yarışmacı ve velisi sorumlu olacaktır.
Zorlu Holding dilerse, yapılacak elemeler sonucu jüri tarafından seçilen 10 hikâye metninin, uzman çocuk kitabı yazarları tarafından hikâyeleştirme, kitap haline getirme, seslendirme, CD haline getirme, jürinin bu 10 hikâye içinden seçeceği en başarılı metni oyun metnine çevirerek ilgili oyunu sahneleme, veya bunun için 3.şahıslarla anlaşma yapma hakkı bulunmaktadır. Yarışmaya katılanlar ve velileri bu maddede belirtilenler için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

Yarışmacılar ve velileri, yarışmaya katılmakla tüm bu şartları baştan kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmacı / Velinin beyan ettiği bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde Zorlu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayıp, Yarışmacı /Velisi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Yarışma Web Sitesi için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin