Bir Günlük Bilim İnsanı Makale Yarışması

Eyüboğlu Koleji Matematik Bölümü; Astronomi dersi kapsamında NASA’nın düzenlediği “Bir Günlük Bilim İnsanı Makale Yarışması,(Scientist For A Day Essay Contest) Türkiye Temsilcisi olarak, Türkiye genelinde lise seviyesi öğrencilerine yönelik Astronomi Makale Yarışması’nı düzenlemektir.

“Bir Günlük Bilim İnsanı Makale Yarışması”
TÜRKİYE GENELİNDE MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU
“Satürn’ün uydusu Enceladus, Titan ve Jüpiter’in Uydusu Europa’yı inceleyerek, başka bir uzay aracıyla bu uydulardan hangisini seçip, daha fazla bilgi edinmeliyiz?” konusunda bir İngilizce makale yazma yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin bilimsel düşünme ve bilim makalesi yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Cassini uzay aracının çektiği 3 farkh görüntüyü öğrencilerin yorumlaması ve hangi uydudan daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini bilimsel açıdan ve kendi nedenleriyle aktarmaları istenmektedir.

HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler (özel ve resmi okulların 9,10,11 ve 12. sınıfları)

YARIŞMA TAKVİMİ
Makaleler, 15 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar scientistforaday@eyuboglu.k12.tr
adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İlk on makale ve öğrencilerin isimleri, 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Eyüboğlu Koleji Web Sitesi’nde yayınlanacaktır.
11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Eyüboğlu Koleji’nde sertifika törenine katılacaklardır.

KATILIM ve YARIŞMA ŞARTLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Her okul, bu organizasyona en fazla üç makale ile katılabilir.

• Yarışmaya yalnızca Lise öğrencileri katılabilir.

• Öğrenciler makalelerini yazmadan önce aşağıda belirtilen web sayfasmdaki görevleri okumalı ve içlerinden bir tanesine yönelik makale yazmalıdırlar.

Makaleler, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.

• Sayfa düzeni sağdan ve soldan 1,5 cm, üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

• Öğrenciler başvurularım danışman öğretmen ya da veli e-posta adresi üzerinden göndermelidirler.

• Öğrenciler makalelerinin sol üst köşesine ad, soyadı, doğum yılı, okul ve sınıflarını yazmalıdırlar.

• Makaleler, ilgili danışman öğretmen veya velinin e-posta adresinden scientistforaday@eyuboglu.k12.tr adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler değerlendirilmeye almamayacaktır.

• Makaleler en fazla 500 sözcük olmalıdır. (İsim, adres gibi bilgiler 500 sözcüğe dâhil değildir.’)

• Makalelerde resim bulunmamalıdır. E-posta ilavesi olarak resim gönderilmemelidir. (Yalnızca yazıdan ibaret olacaktır.)

• İngilizce dilbilgisi ve yazım kuralları makalenin bütünlüğü açısından önemlidir, anlatım açık ve anlaşılır olmalıdır.

• Lise yarışma grubu 9-12 sınıfları arası ortak elemeye alınacaktır. Tüm makaleler sınıf gözetmeksizin birbirleriyle yarışacaktır.

• Tüm katılımcılar isim soyadlarını, doğum yıllarını; okul adı, adresi, telefon numarasını ve ilgili danışman öğretmene veya veliye ait isim, soyadı, (kişinin açık rızası ile) cep telefonu ve e-posta adresi bilgilerini makaleye ek olarak göndermelidir.

SEÇİCİ KURUL Prof. Dr. A. Talât SAYGAÇ (İstanbul Üniversitesi),
Doç. Dr. Özgür BAŞTÜRK (Ankara Üniversitesi)
Dr. Arif SOLMAZ (Tarsus Çağ Üniversitesi)
Dr. Onur ŞATIR (Atatürk Üniversitesi)
Makaleler jüri tarafından değerlendirilecek ve en iyi beş makale NASA’ya gönderilecektir.
NASA tarafmdan düzenlenen sertifikalar seçilen makale sahiplerine verilecektir.

ÖDÜLLER Yarışmada makalelerden en iyi beş tanesi seçilecektir.
Herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır.
İlk beş makale ve yazarlarınm isimleri 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren okulumuz WEB sitesinde yayınlanacak ve 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Eyüboğlu Koleji’nde de töreninle sertifikalarını alacaklardır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eyüboğlu Eğitim Kurumlan Özel Eyüboğlu Koleji
Adres: Esenevler Mah. Dr. Rüstem Eyüboğlu Sok. No:l Ümraniye / İstanbul 34762
Tel: 0 216 52212 12 – (Dahili 3720 – 3208) Faks: 0 216 522 1213 e-posta: scientistforaday@eyuboglu.k12.tr
Detaylı Bilgi Adresi: https://solarsystem.nasa.gov/scientist-for-a-day/home/