Bir Güçlük Bin Çözüm: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Strateji Uygulamaları Eğitimi

TÜBİTAK 2237
Bir Güçlük Bin Çözüm: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Strateji Uygulamaları Eğitimi

Bir Güçlük Bir Çözüm: Öğrenme Güçlüğünde Strateji Uygulamaları Seminerleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğin kapsamını; öğrenme güçlüğü (ÖG) olan öğrencilerin eğitim yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilimsel temelli akademik beceriler ve bu becerileri uygulayacak öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu beceriler; sesbilgisel farkındalık, okuma akıcılığı, okuduğunu anlama, yazma ve matematik becerileridir. Etkinliklere katılacak öğretmen adayları ise sınıf, okul öncesi ve özel eğitim lisans öğrencileri olacaktır. Öğretmen adaylarının konaklama, ulaşım, iaşe, materyal ve eğitimleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Bir Güçlük Bir Çözüm: Öğrenme Güçlüğünde Strateji Uygulamaları Seminerleri
Bu etkinliğin katılımcılarını sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri oluşturacaktır. Bu etkinlikte öğretmenlere öğrenme güçlüğü (ÖG) olan öğrencilere temel akademik becerileri öğretim süreçlerinde kullanacakları bilimsel temelli öğretim stratejilerini uygulama yetisi kazandırılacaktır. Bu bağlamda sesbilgisel farkındalık becerilerinde SESFAR olarak isimlendirilen müdahale programı; sözcükleri hecelerine ayırma, heceleri birleştirme, cümleyi sözcüklere ayırma, uyak farkındalığı, ilk sese göre eşleştirme, son sese göre eşleştirme, sözcüklerin ilk sesini atma ve sözcüklerin son sesini atma becerilerini destekleyen modüler programlama yaklaşımı kullanılarak hazırlanacak ve doğrudan doktora tezinde bu müdahaleyi geliştiren akademisyen tarafından aktarılacaktır. Okuma akıcılığı becerilerinde beceri temelli (rehberli, tekrar, eşli, koro, paylaşımlı) teknikler ile performans temelli (hedef koyma, performans geri bildirimi, ödül) teknikler bir arada aktarılacaktır. Okuduğunu anlama becerilerinde, okuma öncesi (önbilgileri harekete geçirme, tahmin etme, okuma amacı belirleme), okuma sırası (soru sorma, anlamayı izleme) ve okuma sonrası (soruları yanıtlama, özetleme, tahmin kontrolü, metni anlatma) stratejileri aktarılacaktır. Yazma becerilerinde ise öğrencilerin yazmadaki farklı gereksinimlerinin karşılanması için Öz Düzenlemeli Strateji Geliştirme Modeli (ÖDSGM) ile KDY+KOHESD ve Dur ve Cesaret Et stratejileri aktarılacaktır. Matematik becerilerinde de benzer olarak problem çözme becerilerinde şema temelli öğretim, Bunu Çöz! ve uyarlamaları (Anla ve Çöz!), anımsatıcı destekli öğretim stratejileri ile dört işlem becerilerinde kapat-kopyala-karşılaştır, dinleyerek işlem yapma ve belirle-alıştırma yap-düzelt stratejisi aktarılacaktır. Bahsedilen akademik beceri alanlarına ilişkin aktarımlar doktora tezinde ve/veya araştırmalarında doğrudan bu stratejileri uygulayan akademisyenler tarafından sunulacaktır. Aynı zamanda önerilen etkinlikte geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesi hedeflendiğinden Web 2.0 araçları eğitiminin öğretmen adaylarına sunulması ile bahsedilen stratejilerin uygulama ortamı (yüz yüze, uzaktan, hibrit) genişletilecektir.

encilerin eğitim yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilimsel temelli akademik beceriler ve bu becerileri uygulayacak öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu beceriler; sesbilgisel farkındalık, okuma akıcılığı, okuduğunu anlama, yazma ve matematik becerileridir. ÖG olan öğrencilerle çalışacak olan öğretmen adaylarının öğrencileri okul öncesi dönemden ilkokul sonuna kadar desteklemeleri gerekmektedir. Bu noktada okul öncesi dönemde erken okuryazarlık/ sesbilgisel farkındalık becerileri önemli bir yere sahiptir. Çünkü sesbilgisel farkındalık becerilerinin daha sonraki okuma başarısında etkilidir. Nitekim öğrencilerin kelime çözüleme becerileri ile okuma akıcılığı/okudugunu anlama becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, eğer sebilgisel farkındalık becerilerine sahiplerse okuma sırasında kelime çözümlemeye vakit ayırma yerine yerine anlamaya daha çok vakit ayırdıkları belirtilmektedir. İlkokul yıllarına ilişkin olarak da ÖG olan öğrencilerle çalışacak öğretmen adaylarının okuma akıcılığı/okuduğunu anlama becerisine karşı olan bakış açıları, okuma güçlüğüne etki eden faktörlerin farkında olmaları ve öğrencilerin değerlendirilmesi, uygun öğretim programlarının geliştirilmesi ile ilgili beceri ve donanımları; bu öğrencilere yönelik etkili okuma akıcılığı (okuduğunu anlama müdahalelerinin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Benzer olarak ÖG olan öğrenciler yazma becerisinde yaşadıkları güçlükler nedeniyle ödev yapma, not tutma, dinlediklerini ya da anladıklarını yazılı olarak ifade etme, farklı türlerde metinler yazma gibi yazma görevlerinde başarısızlıklar yaşamaktadırlar. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrencilerle etkili matematik öğretimleri gerçekleştirebilmeleri için matematik becerilerini uygun araçlarla değerlendirmeleri erken dönemlerden itibaren matematik becerilerine yer verilmeleri, matematik öğretiminde etkili yöntem ve teknikleri kullanarak öğretimlerini planlamaları ve işlevsel matematik becerileri olarak ifade edilen temel aritmetik işlemler ve problem çözme gibi becerilerin de öğretimlerinde çeşitli öğretim stratejilerini kullanmaları gerekmektedir. Buraya kadar betimlenen akademik becerilerin uygulamasını gerçekleştirecek öğretmen adayları, sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleridir. Dolayısıyla etkinliğin kapsamını ÖG olan öğrencilerle çalışacak öğretmen adayları ve bilimsel temelli teknikler oluşturmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Strateji Uygulamaları Eğitimi
09 Eki 08:30 – 11 Eki 18:30
Yenimahalle, Emniyet, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Başvuru:
https://ogstrateji.wixsite.com/ogstrateji/event-details/ogrenme-guclugu-olan-ogrencilere-strateji-uygulamalari-egitimi/form

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin