BİR FİKRİM VAR! PROJE YARIŞMASI

BEYKOZ BELEDİYESİ “BİR FİKRİM VAR!” PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI

Beykoz’da ikamet eden vatandaşlarımızın ilçemizi daha da güzelleştirecek ve örnek bir ilçe haline getirecek küçük ya da büyük çaplı proje önerilerini değerlendirmeye alarak bir kazanan belirlemek ve seçilen projeyi hayata geçirmek.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ
•Beykoz halkının Beykoz’un gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak,
•Vatandaşların Beykoz’un ihtiyaçları konusunda duyarlılık ve farkındalıklarını artırmak,
•Beykoz sakinlerinin isteklerinin yetkililerce dikkate alınmasını sağlamak,
•Beykoz’un kültür, eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk, teknolojik alanlarda yeni fikirler ışığında gelişimine katkıda bulunmak.

YARIŞMANIN KONUSU

İstanbul ve Boğaz’ın incisi olan Beykoz’un daha huzurlu ve yaşanılabilir bir ilçe olması için ciddi gayret içerisinde bulunan Beykoz Belediyesi yoğun bir tempo içinde çalışmaktadır. İlçenin çehresini değiştirmek amacıyla birçok önemli ve büyük projeye imza atan Beykoz Belediyesi, bu gelişim sürecinde Beykoz’da ikamet eden halkın fikirleri ışığında bu sürece hız kesmeden devam etmek istemektedir. Hiçbir vatandaşı ve esnafı mağdur etmeden projelerini büyük bir titizlikle sürdüren ve tamamlayan Beykoz Belediyesi, şimdiye kadar meydanların yenilenmesinden sağlık ocağı yapımına, yeni belediye inşasından mesire alanı yapımına, kültür merkezleri, kütüphaneler ve konser alanı yapımından kadın sığınma evleri ve aşevleri projelerine kadar pek çok alanda hizmet vermiştir. Her zaman Beykoz için yapılabilecek daha nice yatırımlar olduğunu düşünen belediye yönetimi, “Bir Fikrim Var!” proje yarışması ile vatandaşlara Beykoz’un daha güzel bir yer olması için katkıda bulunma fırsatı vermektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan bir faaliyettir. Katılım ve başvuru ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI
•Yarışmaya katılacak adayların Beykoz ilçesinde ikamet ediyor olmaları,
•Başvurulacak projenin hâlihazırda devam eden bir proje olmaması,
•Katılımcıların 18 yaş ve üzerinde olmaları

gerekmektedir.

PROJE KATEGORİLERİ

Yarışma kapsamında değerlendirilecek projeler için belirlenen kategoriler şunlardır:

Kurumsal gelişim projeleri: İş süreçlerinin geliştirilmesi, rekabet stratejilerinin belirlenmesi ve yeniden yapılandırılması konularını içeren proje türüdür. Gelişen ve değişen günümüz iş dünyasına uyum sağlamak ve kurumsal verimlilikleri arttırmak, projenin başlıca amacıdır.

Çevre ve altyapı projeleri: Sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve devamlılığı amaçlanarak hazırlanan projelerdir. Kentin atık suyu, katı atıkları, altyapı sistemleri, boru sistemleri, geri dönüşüm, vb. konular temel alınarak oluşturulacak çevre dostu projelerdir.

Sosyo-ekonomik ve kültürel projeler: Sağlık, sosyal hizmetler ve okul öncesi eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılmasına, bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik projelerdir. Dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi, insan kaynaklarının işletme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi bu proje türünün diğer önceliklerindendir. Aynı zamanda kültür ve turizmin gelişmesi, bölgenin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerin oluşturulması doğrultusunda da hazırlanabilecek projelerdir.

Yapı işleri, mimari projeler ve ulaşım hizmetleri: Bölgedeki ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik projelerdir. Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, sulama tesisi, vb. her türlü mimari ve inşaat projesi bu kategori dahilindedir.

AB ve uluslararası ilişkiler: Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hareket ederek de oluşturulabilecek projelerdir.

Basın yayın ve tanıtım: Belediye hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak, ilçe halkı üzerinde güvenilir, beklentilerin karşılandığı güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak, yönetime katılımı sağlamak, halkın farkındalığını arttırmak, yerel yönetimleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek adına çözümler üretmek amacıyla hazırlanan projelerdir. Ayrıca yazılı ve görsel medyanın takibi, düzenlenen sosyal, kültürel ve teknik hizmetlerin tanıtımlarının çeşitli materyallerle yapılması, öneri ve şikayetlerin en kısa zamanda çözüme ulaştırılması, sosyal belediyeciliğin güçlendirilmesi bu proje türünün önceliklerindendir.

Belirlenen kategoriler örnek teşekkül etmektedir. Bu altı kategorinin dışında fikirleri olan vatandaşlar da yarışmaya katılabilirler.

ÖRNEK PROJE KONULARI
•Atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, katı atık, tıbbi atık ve tehlikeli atık toplama, depolama ve bertaraf tesislerinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi, yeni yöntemlerin uygulanması, kapasitelerinin artırılması projeleri,
•Geri dönüşüm ile ilgili projeler
•Atık oluşumunu, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler
•Doğal afet ve kazalar sonucunda gerçekleşecek çevresel risklerin tespitine ilişkin bilgi sistemleri ve ekipman altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler
•· Hayvan hakları konulu sosyal sorumluluk projeleri
•· Eğitime destek amaçlı projeler vb.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, girişimciler, firmalar, akademisyen, çalışan, öğrenci vb. toplumun her kesiminden kişi ve kurumların katılabileceği Bir Fikrim Var! proje yarışması için katılımcıların yeni ve uygulanabilir fikirlerini, www.beykoz.bel.tr sitesinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapacakları başvuru ile iletmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcılar başvuru esnasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden (Filiz ÖNER) alacakları bir numara ile projelerini teslim edeceklerdir. Başvuru değerlendirme sürecinde projeler, başvuru sahibi kişi veya kurumun bilgileri göz önüne alınmaksızın objektif bir şekilde incelenecektir.

Başvuru kapsamında, projenin içeriğine göre başvurular iki şekilde yapılacaktır:

a. A4 boyutunda sarı zarflara

b. 35×50 boyutunda (A3) sarı zarflara konulacaktır.

Başvuru sırasında zarfların içerisine:
•Başvuru formu,
•Proje,
•Projeyi destekleyici belgeler
•Tüzel kişiler için ikametgah belgesi ve nüfus kağıdının fotokopisi
•· STK’lar için dernek tüzüğünün fotokopisi ve proje irtibat kişisinin ikametgahı eklenilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
•Yarışma başvurusu, Beykoz sınırları içersinde ikamet eden herkese açıktır.
•Yarışmacılar, her bir kategoride en fazla 2’şer proje ile yarışmaya katılabilir.
•Beykoz İlçesi dahilinde bulunan Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları, organize topluluklar, okullar, vb. tüm birimler yarışmaya katılabilirler.
•Adaylar yarışma konusu projeler için çeşitli dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşlarını, AR-GE birimlerini, okulları, vb. Proje ortağı olarak belirleyebilirler.
•Başvuruda bulunacak kurumlar kendi şahsi logo ve ithaflarını projeye dahil edemezler.

PROJELERİN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışma katılım belgeleri 28.Şubat.2013 tarihine kadar Beykoz Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne elden imza karşılığı teslim edilebilecektir. Ödül töreni 29.Mart.2013 tarihinde gerçekleşecektir.

DEĞERLENDİRME

Projeler Beykoz Belediyesinin belirlediği bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Belirlenen jüri üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır:

Doç Dr. Funda KERESTECİOĞLU,

Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU,

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU,

Prof. Dr. Faruk ŞEN,

Sevda MUTLU

Dr. Oya Erkut ATILGAN

Prof. Dr. Nükhet GÜZ

Ödüller:

Yarışma kapsamında dereceye girecek kişilerin ödül sıralaması şu şekilde olacaktır:

Birinci seçilen projenin ödülü………………..10.000TL

İkinci seçilen projenin ödülü………………….7.500TL

Üçüncü seçilen projenin ödülü………………..5.000TL

İlk üçe girmediği halde projesi jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen 5 projenin fikir sahiplerine ise 1000’er TL jüri özel ödülü verilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜLLENDİRME

Yarışmanın sonucu Beykoz Belediyesi tarafından, 29.Mart.2013 tarihinde belediyenin resmi internet sitesinde (www.beykoz.bel.tr) ve basında ilan edilecektir.

SEÇİLEN PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Ödülü kazanan projenin telif hakkı, proje yarışmasını düzenleyen ve ödülü veren Beykoz Belediyesi’ne geçecektir. Proje sahibi proje üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecektir. Proje sahibi proje üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecektir. Beykoz Belediyesi’nin ödül alan projeleri gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Proje sahibi isteği halinde projenin Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi esnasında projeye katkıda bulunma hakkına sahiptir.

Uygun görülen projeler Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilebildiği takdirde proje yazıları tarafından hiç bir hak iddia edilemeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin