Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bir Fikrim Var” Proje Yarışması Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Program Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.Daha sonra İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal “Bir Fikrim Var” Proje Yarışması tanıtım sunumunu yaptı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan proje yarışması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tanıtım programında konuşan Vali Mehmet Ceylan öğrencilere yönelik düzenlenen bu tip proje yarışmalarının öneminden bahsetti.

İlimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul/kurumlarındaki öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla “Bir Fikrim Var” proje yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışma, tüm ortaöğretim okul/kurumlarda uygulanan programlarda öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

Bu yarışmayla öğrencilerin;

1. Bilişsel yeterliliklerinin geliştirilmesi,

2. Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimi edinmeleri,

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde, yeterlilik ve özgüvene sahip olmaları,

4. Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, bilimsel düşünme yeteneği kazanmaları,

5. Ekip hâlinde çalışma deneyimi kazanmaları,

6. Bilgi teknolojilerini kullanmaları,

7. Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri, hedeflenmektedir.

25.10.2018 tarihinde, tanıtım süreciyle başlayan “Bir Fikrim Var” proje yarışmasının ön başvuruları 1-30 Kasım 2018 tarihleri arasında online olarak “tekirdag.meb.gov.tr” adresinden alınacak ve proje hazırlık ve yapım sürecinden sonra 18 Nisan 2019’da ödül töreniyle sonlandırılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 8 proje ödüllendirilecektir. Bu süreçte ödül almaya layık görülen projelerden uygun görülenleri, 6 Mayıs 2019’dan sonra Trakya Kalkınma Ajansının da destekleriyle geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerine başlayacaktır.