BİR EL, BİN UMUT

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BİR EL, BİN UMUT

1. Giriş
Özel eğitimin temel ilkelerinden biri olan “ Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna
aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.” ilkesinden yola çıkarak velilerimizi eğitim
sürecimizin her aşamasına dâhil etmekteyiz. İşte projemizin doğuşu tamda burada ortaya
çıkmıştır. Birebir yaptığımız veli görüşmelerimizde ve okul aile birliği toplantılarımızda
velilerimizin büyük bir çoğunluğunun çocuklarının okul dışında evde boş vakit
geçirdiklerini, sosyal hayata dâhil olmakta zorlandıklarını, anne baba olarak bu duruma çok
üzüldüklerini, ekonomik yetersizliklerinin okul dışındaki etkinliklere imkân vermediğini
dile getirmişlerdir.

Bu bağlamda öğrencilerimizin okul dışındaki boş zamanlarını verimli geçirmeleri,
yetenek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen sosyal hayata entegre olan bireyler
olabilmelerini sağlamak için okulumuzun fiziki şartlarını öğrencilerimizin ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde spor, resim, müzik ve kültürel çalışmalar için uygun hale getirmeye
çalıştık. Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bu kapsamda bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu da projemizin özgünlüğünü desteklemektedir.

2. Problem Durumu
Velilerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda velilerimizin büyük bir çoğunluğu
çocuklarının okul dışındaki zamanlarını verimsiz geçirdiklerini, sosyal hayata entegre
olamadıklarını, kötü alışkanlıklar edindiklerini, toplum tarafından kabul görmediklerini
ifade etmişlerdir. Bu durum projemizin çıkış noktası olmuştur.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1- Engelli bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda boş vakitlerini etkili ve
verimli kullanmalarını sağlamak.
3.1.1-Resim dersine ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin resim etkinliklerine katılımlarını
sağlayarak boş vakitlerini etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak.
3.1.2-Müzik dersine ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin müzik etkinliklerine katılımını
sağlayarak boş vakitlerini etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak.
3.1.3- Sporsal alanlarda ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin spor etkinliklerine
katılımlarını sağlayarak boş vakitlerini etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak.
3.2- Engelli bireylerin mesleki becerilerini geliştirerek bağımsız yaşama gücü
kazandırmak.
3.2.1-Engelli bireylerin fidan yetiştiriciliği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek.
3.2.2- Engelli bireylerin kümes hayvancılığı konusunda bilgi ve becerilerini
geliştirmek.
3.2.3- Engelli bireylerin el sanatlarında mesleki beceri ve yeterliliklerini artırmak.
3.3- Engelli bireylere yönelik toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak.3.3.1-Şenlikler
düzenleyerek toplumda engellilere yönelik olumlu tutum ve farkındalık yaratmak. 3.3.2-
Seminerler vererek ailelerin, engelli bireylere yönelik olumlu tutum ve davranışları, cinsel
istismar, ilk yardım, ev kazaları konularında bilgilenmelerini sağlamak.3.3.3-Engelli
bireylerin resim, müzik, spor alanlarında yarışmalara katılımlarını sağlayarak sosyal
entegrasyonlarını artırmak.

4. Yöntem ve Plan
Yaptığımız tüm çalışmalarda, öğretim yaparken doğrudan öğretim yöntemi
kullanılmıştır. Öğrenciye kazandırılmak istenen beceriyle ilgili model olunmuştur. Daha
sonra beceri öğrenciye yaptırılarak öğretmen her aşamada rehberlik etmiştir. Öğrenciye
bağımsız uygulamalar yaptırılarak dönütler verilmiştir. Öğrenci beceriyi bağımsız yapana
kadar süreç devam etmiştir.

5. Uygulama
Proje ekibi oluşturulmuştur. Anket ile veriler belirlenmiştir. Daha sonra öğrenciler ilgi ve
yeteneklerine göre gruplara ayrılmıştır. Kurslar açılarak öğrencilerin aktif katılımı
sağlanmıştır. Resim ve müzik atölyesi, bocce ve halı saha, minyatür hayvanat bahçesi ve
kütüphane oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz kurs faaliyetlerine bu atölyelerde devam
etmişlerdir. Bu kurslar sonunda öğrencilerimiz resim ve spor alanında çeşitli yarışmalara
yönlendirilmiştir. Yarışmalar sonunda öğrencilerimiz başarı ve ödüller kazanmıştır.
Okul bahçemizde ağaçlandırma çalışmaları yaparak öğrencilerimizin ağaç dikimini
yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat sunulmuştur. Okul bahçemizde oluşturduğumuz
minyatür hayvanat bahçesinde öğrencilerimiz kümes hayvanlarının bakımını
öğrenmişlerdir. El sanatları alanında hediyelik eşya yapımı, sepet örücülüğü, mis sabun
yapımı kursları açılmıştır. Bölgemizde engelli bireylere yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında kaymakamlıkla işbirliği içerisinde art (sanat) terapi
şenliği yapılmıştır. Şenlik diğer özel eğitim okulları ile işbirliği kurularak yapılmış ve
bölgemizde halk tarafından büyük ilgi görmüştür. Yine okulumuzda düzenlediğimiz
seminerlerle bilinçlendirme faaliyetleri desteklenmiştir. Öğrencilerimizin kültürel
faaliyetlere ( sinema, gezi vb.)katılımı sağlanarak sosyal entegrasyonlarına katkı
sağlanmıştır. Tüm kurslarda öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar çeşitli organizasyonlarda
sergilenmiştir.

6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda 45 öğrencimizden her birinin açmış
olduğumuz kurslardan en az birine katılımları sağlanmıştır. Öğrencilerimizin bağımsız
yaşama becerileri gelişmiştir. Müzik kursu sonunda mehteran takımı, ritim grubu, koro
grubu oluşturulmuştur. Aynı zamanda kursa katılan öğrencilerimiz; müzik aletlerinden en
az birini çalmayı öğrendiler.
Spor faaliyeti sonunda öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerini geliştirmişler. Ülke
genelinde yapılan turnuvalara katılmış, atletizm de 800 metrede bölge 2. ligi 1500 metrede
bölge 1. liği, yüzmede bölge 3. lüğü, cirit atmada 2 tane bölge 1, liği, masa tenisinde bölge 3.
lüğü kazanmışlardır. Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenleri artmış, spora olan ilgileri
çoğalmıştır. El sanatları atölyesinde, fidan yetiştiriciliğinde ve hayvan bakımı konusunda
başlangıçta %20 oranında bilgiye sahip olan öğrencilerimizin bu alanlardaki mesleki bilgileri
%60 oranında artmıştır.
Düzenlenen şenlikler ve seminerler sayesinde bölge halkı okulumuzu ve
öğrencilerimizi yakından tanımışlardır. Projemizin başlangıcında ailelere yapmış
olduğumuz anket sonucunda öğrencilerimiz %90 oranında boş vakilerini verimsiz geçirirken
proje sonunda tekrarlamış olduğumuz anket sonucunda öğrencilerimiz %90 oranında boş
vakitlerini etkili ve verimli kullanmaya başlamışlardır.

6.2.Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik
Resim, müzik ve el sanatları atölyesi, kütüphane, halı saha, bocce sahası, minyatür
hayvanat bahçesi alanlarının okulumuza kazandırılması bundan sonrada bu faaliyetlerin
aktif olarak sürdürülmesini sağlayacaktır. Projemiz diğer özel eğitim okullarında da
uygulanabilir bir projedir. Öğrencilerin ve velilerin ve bölge halkının projeye büyük ilgisi ve
desteği projemizin bundan sonrada devam edilebilirliğini ve yaygınlaştırılabilirliğini bizlere
göstermiştir.

Abdulmuttalip NALBANT
Semra Menekşe SERTKAYA
Esma KARAHİSAR
Hamza ÖZBAL
AMASYA / MERZİFON SEVİNÇ ORHAN ERZENGİN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin