BİR BİLİM İNSANININ ÇALIŞMA BASAMAKLARI

İlginizi çeken bir konuda; bilimsel yöntemi uygularken,

  • Sorular sormalı
  • Gözlemler yapmalı
  • Tahminlerde bulunmalı
  • Araştırmalarınızı planlamalı
  • Hipotez kurmalı
  • Hipotezinizi deneylerle test etmeli
  • Bulduğunuz sonuçları kaydetmeli ve Sonuçlar çıkarmalısınız