Bir Bayrak Şiir Bekliyor Şiir Yarışması

Bir Bayrak Şiir Bekliyor Şiir Yarışması

ŞİİR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

A-) Yarışma yurt içi ve yurt dışı tüm katılımcılara açıktır.

B-) Lise kategorisinde yer alacak öğrencilerin değerlendirmesi ayrı yapılacaktır.

C-) Tüm şiir türleri ile katılım mümkündür.

1- ) Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

2- ) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamaz

3- ) Şiirler en fazla 100 mısraı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

4- ) Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir.

5- ) Bir başka yarışmada derece almış şiirler bu yarışmaya katılamaz.

6- ) Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

7- ) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin “GAZİANTEP BÜYUKŞEHİR BELEDİYESİ” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, “GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDlYESl”ne verdiğini kabul eder.

8- ) Eser sahipleri, şiirin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, BAYRAK ŞİİRLERİ YARIŞMASI” Özel Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi ŞİİR YARIŞMASI ORGANİZATÖRLERİNE vermekle yükümlüdürler.

9- ) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

10- ) Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa DÜZENLEYİCİ KURUM ödül vermeme hakkına sahiptir.

11) Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayın¬lama haklarının GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ait olduğunu kabul eder.

12-) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Son Başvuru: 25 KASIM 2018

SEÇİCİ KURUL
Bestami YAZGAN
Halil İbrahim YAKAR
Muştehir KARAKAYA Hakan
Ilhan KURT
Cahit KOYTAK

ÖDÜLLER
1. Eser Sahibine: 5.000 TL
2. Eser Sahibine: 3.000 TL
3. Eser Sahibine: 2.000 TL
4 Tane Mansiyon Ödülü: 500 TL

bayraksiirleri2018@gmail.com

http://www.gazikulturas.com