Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Türkiye, 2016 itibariyle 2,8 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor.

Bu bağlamda, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiyeli, mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı eğitim çerçevesi öneren “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı raporunu yayımladı.

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı eğitimle İnşa Etmek

Rapor, mülteci çocukların nitelikli eğitime erişimi sağlanırken bu çabanın Türkiye’deki bütün öğrencilerin nitelikli eğitim almasını sağlayacak “kapsayıcı eğitim” çerçevesine dönüşmesini öneriyor. Bu bağlamda, Türkiye’deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların eğitim konusunda karşı karşıya olduğu zorlukları özetleyerek, mülteci çocukların uzun dönemde Türkiye toplumunun bireyleri olmaları için atılması gereken somut adımları öneriyor. Rapor ayrıca uygulanan kapsayıcı eğitim politikalarını destekleyici çalışmalar yürüten, aile ve şirket vakıfları gibi görece daha esnek sivil toplum kurumları ve özel sektör kuruluşları için bütüncül bir kapsayıcı eğitim yaklaşımı ve eylem planı çerçevesi öneriliyor.

“Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” raporumuzu faydalı bulacağınızı umuyor, barış içinde ve bir arada yaşamanın desteklenmesinde kritik önem taşıyan kapsayıcı eğitimin toplumsal kaynaşma sürecinde odağa alınacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla,

Eğitim Reformu Girişimi