BİNGÖL VALİLİĞİ AMBLEM LOGO TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAME

Konu ve Amaç

Beşeri yapısı, doğal güzellikleri ve tarihsel nitelikleriyle kendini sürekli geliştiren Bingöl’ün bu özelliklerini yansıtacak ve Bingöl Valiliği kurum kimliğinde kullanılacak, özgün amblem/logonun tasarlanmasıdır. 

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir. Tasarımda, “Bingöl” sözcüğünün bir logo olarak çalışılmasının yanı sıra, amblem-logo önerisi de yapılabilir.

Amblem/Logonun Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, Bingöl’ün tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

Kimler Katılabilir

Yarışma, başta Türkiye ve K.K.T.C.’deki güzel sanatlar fakültelerinin öğretim kadroları ile grafik tasarım lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere, tüm grafik tasarımcılara ile ilgi duyan ve 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.
Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Yarışmaya katılmak için Bingöl Valiliği tarafından hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir.
Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir ve aynı yarışmacı birden fazla ödül alabilir.
Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.
Amblem/Logo Boyut ve Özellikleri

Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm.’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300dpi jpg olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez.

Amblem/Logoların İşaretlenmesi

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Amblem/Logoların Gönderilmesi

Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 01/12/2011 Perşembe günü saat 17.00′ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postayla gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir. Postadaki gecikme ve hasardan Bingöl Valiliği sorumlu değildir. Yarışma Sekretaryası Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezince yapılacaktır.

Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi

Hükümet Konağı Sol Zemin Kat 12000 BİNGÖL

Tlf: (426) 2141588

Faks:(426) 2141588

Amblem/Logo Hakları

Yarışmada ödül alan amblem/logoların telif ve yayın hakları Bingöl Valiliği’ne ait olacak ve Valilik bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Bingöl Valiliği tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Bingöl Valiliği arşivine girecektir. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.  Jüri ödüle değer bulunamayan kategorilerde geri kalan ödül tutarını ilk 5’e giren katılımcılar arasında paylaştırma hakkına sahiptir.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Bingöl Valiliği’ne verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Bingöl Valiliği’ne izin / muvafakatname verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan amblem/logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.)oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bingöl Valiliği, amblem/logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Bingöl Valiliği ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir.

Seçici Kurul

Abdulaziz AYDIN (Bingöl Vali Yardımcısı)

Kader DAĞISTANLI(Bingöl AB-PKM Mimar)

Ayşenur BEKTAŞ (Bingöl Üniv. Öğretim Görevlisi)

Zülküf KOŞAN (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Süphi BARTAMAY(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

Yarışma Takvimi

Yarışma başlangıç tarihi : 17/10/2011

Son Teslim tarihi             : 01/12/2011

Sonuçların ilan edilmesi : 12/12/2011

 

Seçici Kurul kararları Vali’nin onayından sonra açıklanacaktır.

 

Ödül Töreni:Sonuçların ilanından sonraki hafta içinde Valilikçe belirlenecek yer ve zamanda yapılacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü : 2500-TL

İkincilik Ödülü : 1500-TL

Üçüncülük Ödülü : 750-TL

Katılanların hepsine Teşekkür Belgesi verilecektir.
BİNGÖL VALİLİĞİ  AMBLEM LOGO TASARIM YARIŞMASI