Bingöl Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

Bingöl Üniversitesi
Logo Tasarım Yarışma Şartnamesi
1) Yarışmanın Adı: Bingöl Üniversitesi ödüllü “Logo Tasarımı” yarışması.
2) Yarışmanın Konusu: Bingöl Üniversitesi’nin ve Bingöl İli’nin kimliğini ön plâna çıkaracak, Bingöl
Üniversitesi’ni temsil eden kurum kimliğinde kullanılacak logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.
3) Yarışmanın Amacı: Bingöl Üniversitesi’nin kurumsal yapısında kullanılacak, üniversitenin misyon
ve vizyonu ile aynı zamanda Bingöl İli’nin kimliğini de ön plâna çıkaracak, üniversitemizi ulusal ve
evrensel alanda temsil edecek yeni ve özgün bir logo tasarımı yapmak.
Misyon; Bingöl Üniversitesi, bilimsel prensipler çerçevesinde, bilim insanı olma düşüncesinden
ayrılmadan, sürekli sorgulayan, araştıran, değişime ve gelişime inanmışlık duygusu içerisinde, çevresi ve
toplumuyla işbirliği yapan, ideal bir nesil ve ideal bir toplum oluşturma gayreti içinde olan bir
üniversitedir.
Vizyon; Bingöl Üniversitesi, öncelikle bilimsel faaliyetleriyle birlikte, içinde bulunduğu
toplumun gerçeklerinin farkında ve değerleriyle barışık olarak toplumla güçlü ilişkiler kuran, bölgesel
kaynakları en ideal biçimde kullanıp sürdürülebilir kalkınmayla birlikte insan odaklı rekabet gücünü
artıran, yükseköğretimde çağın gereklerine yönelik adımlar atan ve bilimsel değerleri kendine rehber
edinen ve özümseyen bir üniversite olacaktır.
4) Yarışmanın Duyurulması: Yarışma, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından,
Üniversitemiz Resmi Web sitesi (www.bingol.edu.tr), kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yazışmalar
ve Basın, Yayın Kuruluşları aracılığı ve de ilgili yerlere asılacak afişlerlerle duyurulacaktır.
5) Katılım Koşulları: Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları
dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara (Seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışındaki
tüm öğrencilerimiz ve personelimiz de yarışmaya katılabilir.) açıktır. Adaylar en fazla üç adet çalışma ile
katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım
sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi
gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması
gerekmektedir.
6) Yapıt Boyutları: Tasarımların büyültülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine
uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş
renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar,
paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar
ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw
formatında photoshop (.psd) ve 300dpi jpg/gif) olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar
başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan
sorumluluk kabul edilmez.
7) Çalışmanın Açıklaması: Tasarımcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın esin kaynakları
ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla beraber verilebilir.8) Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Çalışmaların sol alt köşesine 6 rakam ve/veya harften
oluşan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır (Örnek:………….. -1). Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı
CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de 6
rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde
paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma sekreteryasına gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen hasar, gecikme ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu
tutulamaz. Posta ve kargo ücretleri yarışmacı tarafından karşılanır.
9) Logo Hakları: Yarışmada birincilik, ödülü alan logoların telif ve yayın hakları üniversitemize ait
olacak ve üniversitemiz bu çalışmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta
serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, üniversitemiz tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde
kullanılabilecek ve Üniversitemiz arşivine girecektir.
Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile,
süresiz olarak Üniversitemize verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil,
umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Üniversitemize izin /
muvafakat name verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını
ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Kopa edildiği tespit edilen bir eser için, yasal haklar üniversitemiz tarafından
kullanılacaktır.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
(kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda
yarışmada ödül alan logoların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti durumunda
ilgiliye verilen tüm ödüller kanuni yollardan geri alınır. Üniversitemiz, logolar için katılımcının yukarıda
verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Üniversitemiz ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir
bedel kargılığımda tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli görmediği
takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, Üniversitemizin
ihtiyacını karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.
10) Yarışma Sekreteryası:
Adı ve Soyadı : İlhan BİNGÖL-Murat VAROL
Görevi : Öğr. Gör. – Öğr. Gör.
E-posta : [email protected]
Tele-faks : 0426-2160012-2029-2051
Adres : Bingöl Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
11) Yarışma Takvimi:
Yarışma İlan Tarihi : 30 Nisan 2013
Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 3 Haziran/ 21 Haziran 2013
Sonuçların Açıklanması : 25 Haziran 2013
Sonuçlar, Üniversitemiz Resmi Web sitesi (www.bingol.edu.tr) ve Basın, Yayın Kuruluşları
aracılığı ile duyurulacaktır.
12) Ödüller:
Birinci : 5 bin TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin